Introduktionsreservelæge Introduktionsreservelægestilling ved Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest er ledig til besættelse 1. oktober 2021 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Hospitalsenheden Vest:
Omfatter for nærværende hospitalerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing og Lemvig. Der er fælles hospitalsledelse.

Anæstesiologisk afdeling:
Der bedrives anæstesi i 4 afsnit:
· Anæstesiafsnittet i Holstebro der betjener urologi, ortopædkirurgi, obstetrik samt øre-næse- halskirurgi.
· Dagkirurgien i Holstebro.
· Anæstesiafsnittet i Herning der betjener abdominalkirurgi, ortopædkirurg, gynækologi og obstetrik.
· Dagkirurgien i Herning.

Samlet leverer afdelingen knapt 20.000 anæstesiydelser årligt. Heraf udgør børneanæstesi 1.400 ligeligt fordelt på de to store matrikler i Holstebro og Herning.

Afdelingen har to intensive terapi afsnit i henholdsvis Holstebro (7 senge, 450 patienter årligt) og Herning (10 senge, 800 patienter årligt). Begge afsnit har intensiv dialysefunktion.

Hospitalsenheden har 3.000 fødsler per år. Fødeepiduralfrekvensen er ca. 20%, sectiofrekvensen ca. 20%.

Afdelingen deltager i 700 traumekald årligt til skadestuen i Herning. Den anæstesiologiske aktivitet i Herning er som helhed præget af hospitalets status som akuthospital.

Afdelingen har et tæt samarbejde på Præhospitalet Region Midtjylland. En af afdelingens overlæger er daglig leder af det præhospitale område i Vest, som består af fire døgndækkende akutbiler fordelt på to sygeplejebemandede biler placeret i Ringkøbing og Tarm samt to akutlægebiler placeret i Holstebro og Herning.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter fra Århus Universitet samt uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.

Anæstesiologisk Afdeling har endvidere et etableret forskningssamarbejde med Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Hospitalsenheden Vest, og det vil være muligt under ansættelsen at medvirke i forskningsprojekter vedrørende væsketerapi og nyrefunktion.

Lægestaben består aktuelt af 24 speciallæger, 7 læger på hoveduddannelsesniveau samt 5–8 læger på introduktionsniveau.

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er med tjeneste på begge de store matrikler fordelt som
· 4 måneder ved Regionshospitalet Herning
· 4 måneder ved Regionshospitalet Holstebro
· 4 måneder ved Regionshospitalet Herning
Man har i stillingen som introduktionsreservelæge fri hver weekend og alle helligdage.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. august 2021.

Afholdelse af samtaler er planlagt til den 7. september 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig
overlæge Toke Ravn på mail: tokrav@rm.dk /tlf. 7843 2738 eller ledende overlæge Tommy
Midtgaard Jensen på mail tommjn@rm.dk/tlf. 7843 2849.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job