Speciallæge søges til “fellowship” i Akutmedicin

Dette job er udløbet

Vi søger efter en speciallæge mere til vores ”fellowship” program i Akutmedicin. Er du allerede speciallæge? Overvejer du at blive anerkendt også som speciallæge i akutmedicin? Så er denne mulighed for dig – på deltid eller fuldtid efter dine ønsker. Akutafdelingen har fået mulighed for at udvide gruppen af speciallæger og vi søger derfor efter en eller flere kollegaer fra andre specialer, der vil videreuddanne sig i et speciale, hvor det kan være intenst – men aldrig kedeligt.

”Fellowship i akutmedicin” – hvad betyder det?
Kort fortalt betyder vores tilbud om et “fellowship” i akutmedicin, at du indgår i et struktureret efteruddannelsesforløb, der betyder at du kan søge merit til at blive speciallæge i akutmedicin. Vi bygger oven på det speciale du har allerede og vi lægger en plan for, hvad der skal til så du også får speciallægetitlen i akutmedicin

I forløbet får du de kurser og den kliniske erfaring, der skal til for, at du indenfor en overskuelig tid kan blive speciallæge i akutmedicin.

Kurserne vil typisk være bogstavkurserne (EMCC, ALTS, ALS, EPALS), ultralydskursus og fokuserede kliniske ophold. Det er en proces som vores uddannelsesansvarlige overlæger er klar til at guide dig igennem. Sædvanligvis varer et forløb 2-3 år på fuld tid: Derefter er du ny-udklækket speciallæge i akutmedicin oven i dit første speciale.

Hvorfor søge Holbæk Akutafdeling?
Vores ambition er at være den førende akutmedicinske afdeling i Danmark. Hos os får du undervisning i, og mulighed for at arbejde som akutmediciner på et højt fagligt niveau og med behandlingsansvar. Nogle af de særlige ting du vil kunne lære os er fx brugen af ketamin som smertestillende til voksne, ultralyd i diagnostik (fx FATE, FAST, DVT), teamledelse af hjertestopteams, ultralydsvejledte nerveblok, modtagelse af ”kørsel 1” patienter og meget andet. I vores lille sengeafsnit har du mulighed for at få mere erfaring i udredningen af intern medicinske problemstillinger fx patienten med “feber uden kendt årsag” eller andre ”Doctor House” problemstillinger

Akutafdelingen er en selvstændig afdeling med cirka 80 sygeplejersker, 36 læger og 14 sekretærer ansat. Vi arbejder i teams i hverdagen og har ry for at have et rigtig godt kollegialt arbejdsmiljø og glæder os til at tage imod dig.

Korte, koncentrerede patientforløb
På Akutafdelingen har patienterne et kort, koncentreret ophold i modtagesektion, med hurtig diagnostisk afklaring og opstart af behandling. I gennemsnit er patienterne i akutmodtagelsen i under fire timer. På de fire timer skal vi have stillet en diagnose og startet behandling. Afdelingen har behandlingsansvaret for cirka 95% af de akutte patienter, der kommer til sygehuset. Vi har som akutlæger behandlingsansvaret og visitationsretten.

Du kan få et indtryk af en helt almindelig arbejdsdag i Holbæk, i denne artikel fra Ugeskrift for Læger.

Ud over modtagelsen, har vi et sengeafsnit (Akut Diagnostisk Enhed) samt skadestuen. Akut Diagnostisk Enhed er vores ”Doktor House” sektion, hvor vi blandt andet udreder en varieret gruppe af primært intern medicinske patienter, typisk patienter der skal have en mere kompliceret udredning. I skadestuen er der fokus på udvikling af vores behandlingstilbud. Fx har vi indført nye principper for procedurerelateret smertebehandling af børn, ultralydsvejledte blokader og meget mere.
Akutafdelingens læger modtager kørsel 1 patienter og er teamledere på hjertestopteamet. Vi er ved at få installeret en CT scanner i selve akutmodtagelsen. Modtagelsen af de sygeste patienter kommer til at foregå efter en ”Direct-to-CT Protocol” efter samme principper som visse Level 1 traumecentre.

Læs mere info om afdelingen: www.regionsjaelland.dk/hakut

Dit lægeliv kan have mange facetter
Der skal være mulighed for at dit lægeliv rummer mange interesser. Vi er derfor åbne overfor ønsker om fx orlov til at rejse eller overfor ønsker om deltid, fx i kombination med et andet job. Måske har du en almen praksis du er tilknyttet? Eller måske er du interesseret i at bevare kontaktet til dit første speciale gennem en deltidsansættelse på en anden afdeling? Lad os snakke om det.

Har du særlige faglige interesser så kan der også være mulighed for at du får dit eget ansvarsområde. Faktisk vil det være helt naturligt, at du gradvist får særlige ansvarsområder efterhånden som du får akutmedicinsk erfaring.

Forventningsafstemning
Vi forventer at du

  • Er speciallæge i et relevant speciale
  • Har lide at akutarbejde er uforudsigeligt
  • Trives med at arbejde i teams
  • Kan lide at undervise yngre kollegaer
  • Er indstillet på det er mere end bare et job… det er en uddannelse: Hvis du skal fra ”good to great” så skal der læses eller lyttes hjemme

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som afdelingslæge og får naturligvis løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse bliver 1. juli 2021 – eller efter aftale.
Stillingen er ikke tidsbegrænset, men der forventes en fremdrift i uddannelsesprogrammet. Det er en forventning både til dig og til afdelingen.

Stillingen er vagtbærende og du forventes at kunne gå som bagvagt efter individuel introduktion. Der må forventes at være nattevagter med tilstedeværelse også. Og så kommer du til at se COVID-patienter også, så det skal du også være indstillet på.

Måske interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Hallas på phaa@regionsjaelland.dk

Det bedste vil faktisk være hvis du kommer forbi og ser afdelingen. Så tager vi en kop kaffe og du kan snakke med andre, der er inde i tilsvarende ansættelsesforløb.

Vi forbeholder os muligheden for løbende at vurdere ansøgere – så hvis du er interesseret skal du ikke vente med at søge.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.