Reservelæge i introduktionsstilling i thoraxkirurgi søges ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Thoraxkirurgisk Sektion, er en 1-årig introduktionsstilling (i-nr. 6620-26-34-i-02) ledig til besættelse den 1. november 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Hvis du har interesse indenfor især kirurgi, men også ønsker at snuse til kardiologiske, lungemedicinske og anæstesiologiske problemstillinger samt evt. har et ønske om forskning, vil en stilling i Hjerte- Lunge- og Karkirurgi være interessant for dig. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, og afdelingen deltager i studenterundervisning.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 360 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et forberedelses- og opvågningsafsnit, et perfusionsafsnit, et AK-Center og et forskningsafsnit.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Karkirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er otte-skiftet, og belastningen i nattetimerne er moderat. Ud over vagtfunktion er der dagtidsfunktion fra 08.00 til 15.00/16.00. Stuegang foregår med mulighed for supervision. Ambulatoriearbejde varetages af speciallæger, og journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger.

Afdelingen tilbyder et uddannelsesmiljø med stærkt fokus på kirurgiske færdigheder og oplæring, da det daglige arbejde foregår på operationsgangen, hvor afdelingens reservelæger assisterer til hjerte- og lungekirurgiske indgreb. Der vil være god mulighed for træning af dissektions- og suturteknikker inkl. oplæring i mindre, selvstændige indgreb som veneudtagning til bypass kirurgi, pleuradræn anlæggelse og bronkoskopi. Endvidere vil man opnå erfaring med præ- og postoperativ optimering, vurdering og behandling af kirurgiske patienter fra indlæggelse til udskrivelse samt få basale færdigheder vedrørende kardiologiske og lungemedicinske problemstillinger og håndtering heraf (atrieflimren, hjerteinsufficiens, lungeødem, DVT, pleuraeffusion, KOL, lungeemboli, pneumoni, osv.).

Afdelingen har et tæt samarbejde med Kardiologisk og Lungemedicinsk Afdeling, hvorfor man også har mulighed for at opleve tværfagligt samarbejde samt snuse til samarbejdsspecialerne. Afdelingen har gode forskningsfaciliteter med et selvstændigt forskningsafsnit og en velfungerende dyreeksperimentel forskningskælder.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.