Vi søger en nytænkende ledende overlæge, der vil være med til at sætte en ny retning for vores medicinske specialer

Dette job er udløbet

I Medicin 2 på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er vi i færd med at sætte en ny retning for, hvordan vi løfter behandlingen af vores medicinske patienter. Vi vil være et sygehus, hvor fagligheden indenfor de medicinske specialer tager udgangspunkt i de behov, som vores patienter har nu og i fremtiden. Mange af nutidens og fremtidens patienter er multisyge og det vil kræve et endnu skarpere fokus i fremtidens sundhedsvæsen. Vi ønsker at være i front indenfor behandlingen af denne patientgruppe, og her har vi brug for en ny ledende overlæge til at hjælpe os med at sætte retningen. Er det dig?

Vil du tage over og fortsætte den spændende udvikling? – Efter fire gode år har vores nuværende ledende overlæge valgt at søge nye udfordringer. Grundstenene for afdelingen ligger godt og vi søger dig, der med nyt fokus og engagement har lyst og evner til, at udvikle afdelingen mod fremtiden, og fortsætte med de mange gode og spændende udviklingstiltag, der er på sygehuset og i afdelingen. Vi søger en ledende overlæge med et drive og en motivation for ledelse, som er båret af indstillingen om, at Sammen er vi bedst.

Sammen med den ledende oversygeplejerske skal I sikre, at patienten altid føler sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, diagnose og behandling. I skal evne at lede i en kompleks organisation og tænke ud af boksen, så vores patienter altid får de bedste patientforløb. Sammen skal I sikre at omdrejningsfaktoren er på det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper, specialer, afdelinger og sektorer. Som afdelingsledelse skal I fremme et åbent og tillidsfuldt forhold mellem ledelse og medarbejdere, samt sikre et attraktivt og tværfagligt lærings- og uddannelsesmiljø, så medarbejdernes trivsel højnes og kompetencer udvikles.

Om dig

 • Du er læge, men først og fremmest leder, gerne med kendskab til det medicinske område
 • Du formår at sætte retning og sikre faglig og personlig udvikling i medarbejdergruppen
 • Du kan sikre hensigtsmæssigt samspil på tværs af funktioner, forløb og faggrupper og har en tværfaglig ledelsestilgang
 • Du er en dygtig kommunikator og møder andre med dialog og imødekommenhed
 • Du mestrer nytænkning og motiveres af udvikling baseret på involvering af de faglige kompetencer der er i afdelingen
 • Har du ikke allerede en relevant lederuddannelse, tilbyder vi dig én, f.eks. en Master i Offentlig Ledelse.

Fakta om Medicin 2

Afdelingen består af ca. 250 årsværk og har et årligt budget på ca. 139 mio.kr.

 • To sengeafsnit for hjertesygdomme med i alt 48 senge i Slagelse
 • Sengeafsnit for hormon- og multisygdomme med p.t. 8 senge i Slagelse. Afsnittet har også et Daghospital for multisygdomme
 • Ambulatorium for hjertesygdomme med funktion på både Slagelse og Næstved sygehuse
 • Ambulatorium for hormonsygdomme med funktion på både Slagelse og Næstved sygehuse
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (Etub) i Næstved
 • Steno Diabetes Center i Slagelse
 • Trombose og AK center i Næstved

Lægegruppen
Lægegruppen i afdelingen består af 15 kardiologiske speciallæger, 2 kardiologiske uddannelsesforløb, 1 speciale- og afsnitsansvarlig overlæge, 4 endokrinologiske speciallæger, 1 professor, flere endokrinologiske uddannelsesforløb, 1 speciale- og afsnitsansvarlig overlæge i afsnit for hormon og multisygdom, 1 professor i multisygdom, 1 specialeansvarlig of fast tilknyttede læger i Trombose og AK klinikken.

Ledergruppen
Ledergruppen består af i alt 5 afdelingssygeplejersker og 5 afsnitsansvarlige/specialeansvarlige overlæger. To afdelingssygeplejersker dækker sengeafsnittene for hjertesygdomme og hjerteambulatoriet imellem sig, mens der er afdelingssygeplejersker på hver af de øvrige afsnit og ambulatoriet. Ledelse sker i tæt samarbejde med de tværfaglige afsnitsledelser og bygger på en fælles ramme for ledelse og strategi med en flad hierarkisk struktur og uddelegering af beslutningskompetencer som grundlæggende værdier for ledergruppen.

Afdelingen prioriterer forskning højt og er forskningsaktiv med en forskningslektor, flere forskningssygeplejersker og tre ph.d. studerende.

Yderligere oplysninger
Hvis du er blevet nysgerrig på stillingen, eller ønsker at høre mere om Medicin 2 og en uddybelse af afdelingens afsnit og specialer, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Anne Grethe Larsen på tlf. 30 55 75 19 eller på mail agla@regionsjaelland.dk. Du kan også kontakte ledende oversygeplejerske Lotte Adsbøl på tlf. 93 56 81 40 eller på mail likad@regionsjaelland.dk. Der vil på skift være ferieafvikling til og med uge 32.

Ansøgning
Send os din motiverede ansøgning, dokumentation for formelle kompetencer og dit CV inden den 5. september. Du bedes i din ansøgning forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder.

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes den 14. september og anden samtale den 20. september.

Såfremt du går videre til anden samtale skal du gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Dette vil ske ved personligt fremmøde. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Kontaktperson(er):
Navn: Anne Grethe Larsen
Stilling: Vicedirektør
Email: agla@regionsjaelland.dk
Telefon: 3055 7519

Navn: Lotte Adsbøl
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: likad@regionsjaelland.dk
Mobile: 9356 8140

Søg jobbet

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Sammen er vi bedst.