Psykolog til Bipolar Team, Klinik for Bipolar Sygdom, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Spændende og udfordrende stilling tilbydes til en dygtig og engageret psykolog med interesse for og gerne erfaring med psykologisk behandling af patienter med bipolar lidelse. Der er tale om fast stilling. Stillingen er på 37 timer. Tiltrædelse pr. 01.04.2022, eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingen
Afdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver. Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og fire ambulante klinikker. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

Klinikken
Klinik for Bipolar Sygdom består bl.a. af to teams, som varetager udrednings- og behandlingsopgaver i forhold til patienter med såvel nydiagnosticeret som prævalent bipolar lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på såvel hovedfunktions- som  regionsfunktionsniveau. Hvert team har to teamkoordinatorer, der er hhv. speciallæge og psykolog. Teamkoordinatorerne har et tæt samarbejde med funktionsledelsen. Faggrupperne i de to teams er overlæge, afdelingslæge, specialpsykologer, psykologer og sygeplejersker. Desuden i perioder midlertidigt tilknyttede læger og psykologer i uddannelsesforløb.

Vores tilbud TIBIS (Tidlig Indsats Bipolar Sygdom) er et specialiseret tilbud for patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse, hvor der er fokus på systematisk udredning, herunder vurdering af differentialdiagnostik, comorbiditet, personlighedsmæssig og kognitiv funktion samt sociale støttebehov. Behandlingsmæssigt er der tale om en kombineret medicinsk og psykologisk behandling, herunder gruppetilbud med psykoedukation og psykoterapi. Ligeledes er der fokus på pårørendeinddragelse. TIBIS inkluderer desuden et særligt tværsektorielt samarbejde med kommunen i forhold til indsatsen over for unge med bipolar lidelse. Vi

Klinik for bipolar sygdom har ca. 45 medarbejdere og består udover de to bipolare teams af en udredningsenhed og en enhed for hurtige ambulante tider (HAT). Udredningsenheden er et lille, tværfagligt team, hvis kerneopgave er udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til, om patienten tilhører psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling.

Arbejdsopgaver

 • At varetage afgrænsede terapiforløb for et aftalt antal patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse
 • At være primærbehandler for et aftalt antal patienter med bipolar lidelse
 • At være medleder af gruppeforløb for patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse
 • Bidrage til det faglige miljø på konferencer samt i undervisnings- og supervisionsfora.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Kandidatgrad i psykologi.
 • Psykiatrisk erfaring med diagnostik og behandling.
 • Interesse for og kendskab til psykoterapeutisk arbejde med patienter med psykiske lidelser, herunder bipolar lidelse.
 • Erfaring med TIBIS
 • Ansøgere med autorisation og evt. påbegyndt eller gennemført videreuddannelse i psykoterapi vil blive foretrukket

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, også andre faggrupper.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, inden for et spændende subspeciale.
 • Supervision og faglig sparring.
 • Tæt samarbejde med erfarne psykologer/specialpsykologer og andre faggrupper inden for det affektive speciale.
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe.
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling.
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d.20. august 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 31. august 2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen (20331784) eller specialpsykolog Krista Straarup (20227716).

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.