Introduktionsstilling i anæstesi ved Regionshospitalet Horsens Har du lyst til at være næste introlæge i anæstesi i Horsens, så se her: Introduktionsstilling (6006-01-84-03) i anæstesi er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021.

Dette job er udløbet

Til stillingen er der udarbejdet et formaliseret introduktionsprogram på 9 uger, hvor du går surnummeret. Den første periode foregår på Dagkirurgien, 2. periode på Operation og Opvågning og 3. periode på Intensiv. Først derefter går du i vagt. Dvs. de første 2 måneder af ansættelsen er vagtfri. Der er tæt supervision i hele ansættelsesforløbet, og der er altid en speciallæge i tilstedeværelsesvagt.
Som medlem af hjertestopholdet vil du få tilbudt et ALS-kursus i løbet af din ansættelse.
Der forudsættes deltagelse i det regionale undervisningstilbud, som er fastlagt for stillingen. Desuden er der afsat 5 uddannelsesdage til fantomtræning, fordybelse i områder efter interesse mm.
For at sikre det teoretiske grundlag er der indført 5 e-learningsprogrammer via USabcd for alle nyansatte.

Om afdelingen:
Bedøvelse, Operation og Intensiv er en meget dynamisk afdeling med fokus på kvalitet, sikkert patientflow, kontinuitet og service. Høj faglighed, udvikling og et godt arbejdsklima vægtes meget højt. Som del af et akuthospital er det en travl afdeling, og vi vægter tværfaglig kommunikation og samarbejde højt. Dette træner vi med jævne mellemrum gennem simulationstræning og tværfaglig teamtræning.
I foråret 2019 er der etableret et nyt perioperativt afsnit (Forberedelse og Opvågning).  Opvågningsafsnittet er placeret i tæt relation til operationsgangen og intensivafsnit. Operationsafsnittet yder anæstesi til ortopædkirurgi, kirurgi samt gynækologi og obstetrik. Intensivafsnittet er aktuelt normeret til 7 pladser.
Der ydes assistance til fødeafdeling, til ECT- og DC-behandlinger og til akutafdelingen ved traumekald og akut medicinsk kald.
Der er desuden tilknyttet akutlægebil og palliativt team til afdelingen.

Vi prioriterer god uddannelse højt og forventer engagement og interesse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen på mail: anneskjo@rm.dk eller telefon: 78 42 53 06 eller til afdelingslæge og UKYL, Anders Gade Kjærgaard på mail andekjae@rm.dk eller telefon 78 42 53 64
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. august 2021
Samtaler forventes afholdt på Regionshospitalet Horsens: Fredag d. 27. august 2021
Motiveret ansøgning og et CV baseret på de 7 lægeroller sendes via nedenstående link.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.