Afdelingslæge søges ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Vi søger en afdelingslæge, som aktivt og positivt vil bidrage til, at Blodprøver og Biokemi lykkes med afdelingens høje ambitioner, strategier og mål inden for drift, uddannelse og forskning.

Dette job er udløbet
Stillingen som afdelingslæge er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. september 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om jobbet
Afdelingen er opdelt i sektioner. Sektionerne ledes af et tværfagligt team bestående af en speciallæge, en biokemiker og en afdelingsbioanalytiker. Sektionsledelsen har et fælles ansvar for drift, kvalitet, ressourceforbrug og faglig udvikling inden for sektionens fagområder. Du vil som afdelingslæge tilknyttes en eller flere af afdelingens sektionsledergrupper.

Du vil ledelsesmæssigt referere til afdelingsledelsen.

Dine opgaver er overordnet at sikre kvalitet og udvikling, samt at sørge for at kommunikation og information til interne og eksterne samarbejdspartnere er relevant, fokuseret og rettidig.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor 4/5 af stillingen er tilknyttet sektionerne Klinik for Koagulation samt Koagulation & Molekylærbiologi, og du vil således have hovedparten af dine funktioner indenfor disse områder. Den resterende 1/5 af stillingen er tilknyttet den øvrige del af afdelingen efter nærmere aftale.

Du vil bl.a. få ansvar for udredning af ambulante patienter ved Klinik for Koagulation og for lægefaglig rådgivning indenfor funktionsområdet samt andre opgaver knyttet til henholdsvis koagulationslaboratoriet, det molekylærbiologiske laboratorium og Klinik for Koagulation.

Afdelingen har generelt ønske om at styrke de specialiserede funktioner gennem et særligt fokus på forskning og faglig udvikling, og det forventes, at du bidrager aktivt ind i de specialiserede områder, herunder særligt udredning for trombocytsygdomme.

Vi forventer endvidere, at du bidrager aktivt til afdelingens uddannelses- og undervisningsopgaver eksempelvis undervisning af medicinske studenter. Ligeledes forventes det, at du er forskningsaktiv, bidrager til afdelingens forskning bl.a. ved at skabe dig en selvstændig forskningsprofil. Ift. forskningsaktivitet og uddannelse af medicinske studenter vil du referere til den kliniske lærestolsprofessor.

Vi forventer, at du

 • er speciallæge i klinisk biokemi senest på ansættelsestidspunktet
 • har stort fagligt engagement
 • er faglig kompetent med interesser inden for de i opslaget nævnte områder
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • er indstillet på at spille en aktiv rolle i et tværfagligt samarbejde
 • er helheds- og udviklingsorienteret
 • har undervisnings- og formidlingserfaring
 • har dokumenteret forskningserfaring svarende til en ph.d.-grad
 • er udadvendt, positiv, opsøgende og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø i en afdeling under vedvarende udvikling.

Vi tilbyder

 • et job med spændende opgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling i et akademisk miljø på højt fagligt niveau
 • et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens udvikling
 • mulighed for et tæt tværfagligt samarbejde i afdelingen med yderst fagligt kompetente og engagerede medarbejdere.

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en veldrevet afdeling med et godt omdømme. Afdelingen har årligt ca. 1,1 millioner patientkontakter og afgiver omkring 13,1 millioner analysesvar. Analysebredden er stor; vi betjener et komplet universitetshospital, der er afhængig af udvikling af analyser, som kan understøtte de højt specialiserede funktioner. Derudover laver vi analyser for områdets praktiserende læger og en række specialanalyser på regionalt og nationalt niveau. Afdelingen har ansvar for et stort antal regionale og højt specialiserede funktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan for Klinisk Biokemi.

Blodprøver og Biokemi har knap 300 dedikerede og dygtige medarbejdere, som har et godt
tværfagligt samarbejde. Vi er bioanalytikere, læger, biokemikere, molekylærbiologer, akademikersekretærer, administrative medarbejdere og laboratorieteknikere.

På lægesiden er afdelingen normeret med 1 ledende overlæge, 7 biokemiske speciallæger (heraf én lærestolsprofessor og én klinisk professor), 3 afdelingslæger samt 6-8 yngre læger i uddannelsesstillinger. Vi har en stærk forskningsstrategi- og kultur samt et attraktivt uddannelsesmiljø. 4 af afdelingens overlæger er kliniske lektorer i klinisk biokemi. Herudover er der i afdelingens forskningssektion tilknyttet en ikke-lægelig professor, 3 deltidslektorater og cirka 25 post docs, ph.d.- og forskningsårs-/specialestuderende.

Yderligere information
Der er ingen vagtforpligtigelse knyttet til stillingen.

Du skal være villig til at lade dig bedømme som klinisk lektor ved Aarhus Universitet.

Se desuden funktionsbeskrivelsen for stillingen her.

Sammen med ansøgningen skal du fremsende et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her og bedes udfyldt. Ansøgere vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mie Hessellund Samson på 4014 4864 eller på miesam@rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33, 2021.

Du sender ansøgning, CV og andre relevante bilag via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.