Specialeansvarlig overlæge Karkirurgisk Sektion, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som specialeansvarlig overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit under Kirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Karkirurgisk Sektion
Karkirurgisk Sektion er en del af Kirurgi.
Sektionen har udover arteriel perifer karkirurgi et sårcenter og varicekirurgi.
Sektionen har eget forskningsafsnit som leverer karkirurgisk forskning på højt internationalt niveau. https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/kirurgi/for-fagfolk/forskning-karkirurgi/

Der er eget helt nybygget sengeafsnit med 10 enestuer.
Sektionen udfører selv endovaskulære undersøgelser og hybridoperationer og der bygges helt ny Hybrid operationsstue med planlagt ibrugtagning 1/9-21.

Afdelingen er i øjeblikket bemandet med 7 overlæger, 1 afdelingslæge og 3 reservelæger.
Det er målet at karkirurgisk enhed bliver en selvstændig afdeling indenfor en årrække.

Jobbet og kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i karkirurgi.
Den specialeansvarlige overlæge skal i samarbejde med den funktionsbærende overlæge og Afdelingssygeplejersken varetage den daglige drift i karkirurgisk afsnit.
Den specialeansvarlige overlæge har primært ansvar for- og udvikling af karkirurgien i afsnittet.
Den specialeansvarlige overlæge skal sagsbehandle klagesager.
Det forventes at overlægen hele tiden holder sig opdateret på ny viden inden for karkirurgien.

Den funktionsansvarlige overlæge og Afdelingssygeplejersken skal primært varetage den daglige ledelse af afsnittet.
Arbejdsområderne er perifer arteriel karkirurgi, venøs kirurgi og sår.
Indplacering i fagområde sker efter aftale.

Vores forventninger er, at ansøger er fagligt velfunderet, åben og udadvendt med flair for god dialog og samarbejde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning.

Du refererer i ledelsesmæssige spørgsmål til afdelingsledelsen og i faglige til den ledende overlæge.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Vi forventer, at du

  • er uhøjtidelig, innovativ, visionær og beslutningsdygtig
  • har gode samarbejdsevner, godt humør og en positiv indstilling til arbejde, kolleger og forandringer
  • er indstillet på at videreudvikle dig

Vi kan tilbyde

  • spændende arbejdsopgaver i velfungerende teams i en aktiv afdeling
  • inspirerende tværfagligt samarbejde

Vagtforhold
Der er to vagtlag i afdelingen i døgndækkende vagt.

Bagvagten er sammensat af introduktionslæger, HU-læger, Afdelingslæger og Overlæger.
Bagbagvagten er sammensat af overlæger.
Begge vagthold har vagt uden for tjenestested.
Stillingen er vagtfri, men indplacering i vagtlag kan aftales ved ansættelsen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle telefon 78 44 63 01.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 1/9-2021 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt 22/9 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.