Afdelingslæge i Intern medicin: Lungesygdomme Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge i intern medicin: Lungemedicin, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens til besættelse den 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens søger efter speciallæge i intern medicin; Lungemedicin, som har drive og lyst til at være med til at videreudvikle det lungemedicinske område i Horsens.

Ved Regionshospitalet Horsens består lungeteamet af 4 speciallæger og 3 HU-læger i lungemedicin.  Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og terapeuter.  Vi driver i fællesskab en særdeles velfungerende lungemedicinsk klinik, en højt specialiseret genoptræning af lungepatienter samt et sengeafsnit i konstant udvikling. I Lungemedicinsk klinik arbejder vi som et selvorganiserende team.

I hele Medicinsk Afdeling fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

  • En velfungerende speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som

  • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Har gode faglige og sociale kompetencer
  • Vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for lungeområdet

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedshus. Afdelingen har i alt 68 sengepladser plus 8 årstidsvarieret sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet samt der foregår stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital.  Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 3 i lungesygdomme, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler afdelingslægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk via link i bunden.

Ansøgningsfrist: 1. august 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den: 19. august 2021

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Hahn tlf. 4158 1729.

Se nærmere om Regionshospitalet Horsens på  www.regionshospitalet-horsens.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.