Vagtlæger til Lægevagten, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland

Dette job er udløbet

Billede til jobopslag.jpg
Vagtlæger til Region Sjælland

Fra 1. september 2021 skal Region Sjælland bemande lægevagtskonsultationer i Nakskov, Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Sj. Det er som følge af, at man i Region Sjælland ønsker at sikre alle borgere et nært lægevagtstilbud.

Om jobbet – vi tilbyder dig

Imellem PLO-Sjælland og Region Sjælland er der indgået en aftale om, at Region Sjælland bemander de fem decentrale konsultationer imens PLO-Sjælland fortsat bemander de seks centrale konsultationer og aflægger sygebesøg. Dette er en overgangsordning med virkning fra 1. september 2021 og frem til 1. oktober 2022, hvor en ny regional drevet model fremover skal varetage hele ledelsen og driften af lægevagtsbetjeningen i Region Sjælland.

De fem decentrale konsultationer i Nakskov, Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Sj. vil have fast, men afgrænset åbningstid for lægevagtsbetjening alle hverdage samt alle lørdage, søndage og helligdage.

Der er tre typer vagter:

  • Nord: 1,5 timers visitation i Kalundborg efterfulgt af 2 timers konsultation i Kalundborg og derefter 2 timers konsultation i Nykøbing Sjælland. Chauffør vil være til stede i hele vagten og varetage kørsel med lægen. Vagten starter og slutter i Kalundborg. Vagtens længde i alt 7,5 timer.
  • Syd: 2 timers konsultation i Vordingborg efterfulgt af 2 timers konsultation i Nakskov. Chauffør vil være til stede i hele vagten og varetage kørsel med lægen. Vagten starter og slutter i Vordingborg. Vagtens længde i alt 6 timer.
  • Ringsted: 2,5 timers visitation efterfulgt af to timers konsultation i Ringsted. Vagtens længden i alt 4,5 timer.

I hverdage starter vagten i Kalundborg kl. 16.00 og slutter kl. 23.30. I Vordingborg starter vagten kl. 17.00 og slutter kl. 23.00. I Ringsted starter vagten kl. 16.00 og slutter kl. 20.30.

Lørdage, søndage og helligdage starter vagten i Kalundborg kl. 08.00 og slutter kl. 15.30 i Kalundborg. I Vordingborg starter vagten kl. 09.00 og slutter kl. 15.00 i Vordingborg. I Ringsted starter vagten kl. 08.00 og slutter kl. 12.30.

Der er brug for at rekruttere kompetente vagtlæger, som er interesseret i at hjælpe Region Sjælland med at sikre bemandingen af de fem decentrale konsultationer og for to af vagttyperne desuden varetage visitation før konsultation. På vej mod udviklingen af en varig lægevagtsmodel, vil erfaringen fra disse vagttyper være vigtig. Region Sjælland vil derfor løbende evaluere den erfaring der opnås med vagterne og vagtlægernes oplevelse er et vigtigt bidrag hertil.

Kompetencer – vi forventer at du:

  • er speciallæge i almen medicin eller et andet speciale kombineret med relevant erfaring. Erfarne hoveduddannelseslæger i almen medicin kan komme i betragtning
  • har kendskab til lægevagtsarbejde i forhold til vis/kons vagter er uddannet til at visitere. Ellers vil uddannelse blive tilbudt
  • har et vagtydernummer/ydernummer eller har kompetence, der gør det muligt at blive godkendt til at få tildelt vagtydernummer

Om Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen er et virksomhedsområde i Region Sjælland, der er etableret for at realisere strategien ”Sundhed tæt på dig” som er overskriften for alt, hvad vi arbejder med.

Det handler primært om at skabe større sammenhæng for borgerne i Region Sjælland.

Vi vil flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerens hverdagsliv, og vi er klar til at gå nye veje og gentænke den måde, vi tilbyder sundhedsydelser. I fremtiden kan regionens borgere i stigende grad møde sundhedsvæsenet i eget hjem.

Vi har aktiviteter på flere matrikler, blandt andet i Regionshuset Sorø, i Næstved og i Corona-testcentre rundt i regionen. I alt har vi en medarbejderstab på mere end 1000 mennesker.

I Det Nære Sundhedsvæsen arbejder vi målrettet med at udvikle vores forbedringskultur. Dataunderstøttelse af vores indsatser, systematisk opfølgning og ugentlige tavlemøder er blandt de værktøjer, vi anvender til at sikre innovation, koordination, overblik, videndeling, læring og et godt arbejdsmiljø.

Vores udviklingsarbejde sker i løbende dialog med borgerne i Region Sjælland, så vi hele tiden lever op til deres forventninger og behov.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 2-36 timer om ugen.

Aflønningen er fast honorar pr. fremmødte time. Hverdage aflønnes med kr. 1000/time og lørdage, søndage, helligdage aflønnes med kr. 1100/time.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021.

Ansættelsen finder sted i Det Nære Sundhedsvæsen, og det primære arbejdssted er Alléen 15, 4180 Sorø.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingen og om de muligheder, der ligger i jobbet, så kontakt lægefaglig chefkonsulent, Kitten Weber, speciallæge i almen medicin og akutmedicin på ksw@regionsjaelland.dk eller tlf.: 93 56 94 92.

Du kan læse mere om strategien ”Sundhed tæt på dig” og ”Sundhedsaftalen”, som danner grundlaget for vores vision.

Du kan også se vores organisationsdiagram.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 31. juli 2021.

Samtaler afholdes løbende.

  1. Sammen med din ansøgning og CV bedes du vedhæfte relevante eksamens- og uddannelsesbeviser.
  2. I ansøgningen bedes ansøger angive sin prioritering af vagttyper; Nord, Syd, Ringsted.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.