Overlæge i Thoraxkirurgi ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Hjertekirurgisk Sektion, Aarhus Universitetshospital, er ledig og ønskes be­sat pr. 01.09.2021 eller efter aftale. Aarhus Universitetshospital varetager en lang række specialfunktioner, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital er patientfokuseret og varetager patienternes behov som den fornemste opgave. Forskning og uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en specialafdeling med højt specialiserede behandlinger. Afdelingen varetager kirurgisk behandling og pleje af patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser samt en række hjælpefunktioner til hele AUH på det anæstesiologiske område.
Afdelingen består af tre lægefaglige specialer:

  • Hjerte- Lungekirurgisk sektion
  • Karkirurgisk sektion
  • Anæstesiologisk sektion

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 360 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et forberedelses-og opvågningsafsnit, samt et perfusionsafsnit, et antikoagulationscenter og et forskningsafsnit.

Ansøgeren skal være speciallæge i thoraxkirurgi og have en bred thoraxkirurgisk ud­dannelse og må kunne dokumentere erfaring inden for såvel klassisk thoraxkirurgi som hjerte­kirurgi. Erfaring med mitral- og transplantationskirurgi vil være en fordel, men ikke en forudsætning.
Ansøgeren skal deltage i transplantationsvagten med udrykning i forbindelse med donor-operationer og ECMO-behandling. Overlægen skal derudover indgå i overlægevagten.

Vagthyppigheden er 2-3 vagter pr. uge fordelt på de to vagtlag. Overlægevagten er en rådighedsvagt, med vagt fra bolig efter kl.18, mens transplantationsvagten er en beredskabsvagt. I weekenden er der for overlægevagten fremmøde i dagtid lørdag. Der arbejdes på, at begge vagtlag på sigt kommer til at være 6-skiftet.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.
I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Se stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Ilkjær på telefon 2477 8771.

Ansøgningsfrist 21. juni 2021.  Samtaler forventes afholdt i uge 26.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.