Overlæge i intern medicin Nefrologi til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Dette job er udløbet

Om stillingen
Overlægen skal sammen med afdelingens øvrige nefrologiske overlæger varetage driften af de nefrologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som overlæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: nefrologi, gerne med særlig interesse i hypertension og/eller immunologisk nyresygdom. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen.

Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumenteret pædagogisk erfaring.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste på akutafdelingen, aktuelt om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.30-16.00 i weekenden, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling. Deltager sammen med de øvrige nefrologer i nefrologisk/intern medicinsk beredskabsvagt.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder nefrologi, gastroenterologi, lungemedicin, endokrinologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 58 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i Skive.

Der var i 2015 4.129 indlæggelser og 50.522 ambulante besøg.

Om nefrologisk funktion
Der er tilknyttet en sengeafdeling på 28 senge, hvor der også modtages gastroenterologiske, endokrinologiske og infektionsmedicinske patienter, et nyreambulatorium som også varetager oplæring og kontrol af peritoneal dialysepatienter samt et hæmodialyseafsnit på 19 stationer. Hæmodialysen foretager også akutte dialyser på blandt andet Intensiv Afdelingen.

Afdelingen betjener et befolkningsgrundlag på ca. 250.000 indbyggere med nefrologisk service på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010.

Din ansøgning
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 23. oktober 2016. 

Søg stillingen via “Ansøg her!”-knappen nedenfor.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 22. november 2016.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale