Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, søger ph.d.-studerende til forskningsprojekt Er du interesseret i klinisk forskning indenfor type 2 diabetes, diæt og vægttab? Vil du indgå i et tæt samarbejde med andre ph.d.-studerende, projektsygeplejersker og vejledere om at undersøge kostens effekt som behandling til type 2 diabetes med mulighed for forskningsprojekter mange år fremover?

Dette job er udløbet

Læge søges til udførelse af 3-årigt ph.d.-studium i Forskningsenheden under Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2021 eller snarest muligt.

Om forskningsprojektet
Projektets formål er at undersøge, om der ved udlevering af en kulhydrat-reduceret kost til patienter med type 2 diabetes opnås bedre blodsukkerkontrol, vægttab og risikoprofil for hjertekarsygdom over længere tid (1 år).

Forsøgsdeltagerne vil blive randomiseret til at modtage en af to kosttyper, som gennem hele perioden vil blive leveret hjem til deltagerne som måltidskasser. Undersøgelser omfatter MR- og DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukker-belastningstests, hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk og hjerterytme og analyse af urin og afføring.

Om stillingen
Du vil som ph.d.-studerende skulle opstarte projektet, men efterfølgende indgå i et tæt samarbejde med projektets anden ph.d.-studerende, samt indgå i et team af medicinstuderende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, diætister og forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. blive ansvarlig for dataindsamling, datahåndtering, dataanalyse og formidling af resultater, samt være tovholder på et stort tværfagligt projekt.

Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi.

Kvalifikationer
En kandidatgrad i medicin er et krav og ansøgere med stor interesse for endokrinologi og i særdeleshed type 2 diabetes foretrækkes. Derudover er det en forudsætning, at du er god til samarbejde, pga. det tætte samarbejde med projektets anden ph.d.-studerende samt andre faggrupper. Der vil være tæt patientkontakt, og du skal derfor have gode sprogkundskaber indenfor dansk. Fleksibilitet i forhold til vekslende arbejdstider og gode sprogkundskaber i engelsk foretrækkes.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til gældende regional overenskomst. Som ph.d.-studerende vil du blive indskrevet ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Ansøgning
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til professor, overlæge, dr.med., Thure Krarup på tlf. 20116061, e-mail: thure.krarup@regionh.dk eller læge, Mads Thomsen på tlf. 25724299, e-mail: mads.norvin.thomsen@regionh.dk. Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendes på mail inden 22. juni 2021.