Uklassificeret reservelæge til Anæstesiologisk afdeling.

Dette job er udløbet

Om stillingen og afdelingen
Stillingen forudsætter gennemført introduktionsstilling inden for specialet. Der er normaltjeneste og vagt på tjenestestedet med tilstedeværelse af speciallæge døgnet rundt. Vi kan tilbyde en ansættelse med fokus på løft af kompetencer inden for særlig område efter nærmere aftale. Som akutsygehus har vi en travl afdeling, stemningen er god og vi har et godt læringsmiljø. Vi prioriterer god uddannelse højt og forventer engagement og interesse. Vi anlægger mange UL-vejledte blokader, også i vagterne, og har etableret en blokskole for yngre læger.

Vi er 21 speciallæger, 2-3 læger i hoveduddannelsesforløb og 5 introduktionslæger. Der udføres ca. 12.000 anæstesier årligt. Vi har en travl intensiv afdeling med 8 pladser. Vi har tilknyttet en akutlægebil og et palliativt team til afdelingen. Afdelingen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem læger og sygeplejersker.

Om Hospitalsenheden Horsens
Hospitalsenheden Horsens har ca. 1.400  fuldtidsansatte medarbejdere og et budget på 974 mio. kr. årligt. Se nærmere om Hospitalsenheden Horsens på http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/

Om løn-og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Claus Tscherning Pedersen, tlf. 78425306 eller ledende overlæge Marianne S. Simonsen, tlf. 7842 5300.

Ansættelse i stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Region Midtjylland henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via www.rm.dk

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Ansøg her!”-knappen nedenfor.