Neuropsykolog søges til samarbejde mellem Specialområde Hjerneskade og Psykologafdelingen i DOK. Neuropsykolog søges til Psykologafdelingen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og unge (DOK). Psykologafdelingen samarbejder med Specialområde Hjerneskade (SOH), og psykologen skal primært varetage neuropsykologiske opgaver for Specialområde Hjerneskade.

Dette job er udløbet

Som neuropsykolog i Psykologafdelingen bliver du en del af et stærkt monofagligt fællesskab med gode muligheder for intern og ekstern supervision samt efteruddannelse.
DOKs samarbejde med Specialområde Hjerneskade omfatter levering af psykologfaglige ydelser inden for området erhvervet hjerneskade, samt kombinationsproblematikker, som kan knytte sig til erhvervet hjerneskade herunder komorbiditet som psykiatri, misbrug, seksualitet o.a. De psykologfaglige indsatser retter sig primært mod medarbejdere, ledelse og konsulenter som arbejder med borgere inden for erhvervet hjerneskade. Indsatsen kan også i mindre omfang rettes til borgere med erhvervet hjerneskade samt pårørende.
Specialområde Hjerneskade er VISO leverandør på området Medfødt hjerneskade samt Erhvervet hjerneskade, hvorfor opgaver inden for disse områder også kan forekomme. VISO opgaver foregår i hele landet, hvorfor kørekort er et krav, og der vil være bil til rådighed.

Dine primære arbejdsopgaver vil være for Specialområde Hjerneskade, og de kan bl.a. omfatte følgende:

 • Understøtte Specialområde Hjerneskade ift. forskning, teori- og praksisudvikling inden for neuropsykologi og neuropædagogik
 • Undervisning/kursusafholdelse i bl.a. hjernens funktion, opbygning og hjerneskader
 • Neuropsykologisk udredning af voksne ved indflytning, samt ifm. væsentlige ændringer
 • Borgerrelateret vejledning og supervision til konsulenter, ledere og øvrige personale
 • VISO-opgaver inden for erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade
 • Supervisionsopgaver

Din baggrund og faglige kvalifikationer

 • Du er autoriseret psykolog, gerne specialist i neuropsykologi eller under uddannelse til specialist.
 • Du har praktisk viden og erfaring i arbejdet med mennesker med erhvervet hjerneskade (senhjerneskade) og gerne også medfødt hjerneskade
 • Du forstår at omsætte din teoretiske viden til relevante pædagogiske handlemuligheder og indsatser
 • Du har en stærk interesse for det neuropsykologiske felt, og evt. erfaring med low arousal, mentalisering og systemisk tilgang i det neuropædagogiske arbejde
 • Konsulent- eller undervisningserfaring
 • Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Arbejder selvstændigt men kan også samarbejde mono- og tværfagligt
 • Du ser det som spændende at arbejde i en politisk styret organisation
 • Forståelse for at omsætte teorier og tilgange til den nære praksis

Din personlighed

 • Udadvendt og udviklingsorienteret, men du evner samtidig også at være systematisk og færdiggøre opgaver inden for givne tidsfrister
 • Du har med dit gode overblik fokus på helheden og forstår at håndtere komplekse, dynamiske sammenhænge
 • Du er en aktiv medspiller i at kvalitetssikre afdelingens ydelser og dine egne løsninger.
 • Har let ved at etablere kontakt til mennesker generelt. Det er naturligt for dig at være i centrum af begivenheder
 • Det er motiverende for dig at sætte nye og højere mål, at være ambitiøs på egne vegne og på afdelingens vegne, for du vil få en afgørende rolle ift. neuropsykologiske opgaver og videndeling

Om Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Området består af seks døgntilbud, et rehabiliteringstilbud, samt fire dagtilbud i Østjylland, samt af områdeledelsen, sekretariatet og afdelingen for faglig udvikling. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Specialområde Hjerneskade blev etableret i januar 2013 i forbindelse med en omstrukturering af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland til otte specialområder. Specialområde Hjerneskade er i dag et fagligt stærkt specialområde, der yder en højt specialiseret indsats på området.

Om Psykologafdelingen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og unge

DOKs Psykologafdeling varetager risikovurderinger, psykologiske undersøgelser, screeninger, terapiforløb, supervision, kurser og andre psykologfaglige opgaver på DOKs egne særligt sikrede, sikrede og delvist lukkede afdelinger. Derudover varetager afdelingen forskelligartede opgaver udenfor DOK, herunder bl.a. VISO, supervision, kursusvirksomhed mv. Psykologafdelingen er primært indtægtsdrevet.

Praktiske oplysninger

Den primære arbejdsplads vil være på MultifunC i Viby ved Aarhus, hvor DOKs Psykologafdeling er placeret. Specialområde Hjerneskades matrikler er spredt geografisk, hvorfor der vil være opgaver i og uden for Aarhus. Specialområde Hjerneskades områdeledelse, ledelsessekretariat og afdelingen Faglig Udvikling har adresse på Engtoften 5, og en del opgaver vil foregå her.
Der er tale om en fast stilling på 30. timer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte viceområdechef Julie Lund på telefon 51 62 57 19 eller e-mail: jullun@rm.dk
Du kan desuden finde informationer om
DOK på http://www.dok.rm.dk
SOH på https://www.soh.rm.dk

 

Ansøgningsfrist d. 12 maj 2021
Ansættelsessamtalerne finder sted d. 17. maj 2021 og vil foregå på MultifunC, Damagervej 26 A.

Ansættelse pr. 1. juli 2021.

Du vil blive aflønnet efter dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Arbejdstiden er typisk hverdage mellem kl. 08:00 – 16:00 med mulighed for fleksibel arbejdstid.

Søg via linket. Vedhæft ansøgning med foto, CV samt relevante bilag.

 

Nøgleord
Neuropsykolog, Neuropædagogik, Testning, Udredning, Supervision, Kurser, VISO, forskning og formidling

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stilligen via “Søg job”-knappen