Introduktionsstilling

Dette job er udløbet

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig.

Øre-Næse-Halsafdelingen
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og en oversygeplejerske.
Afdelingen er eneste øre-næse-halsafdeling i Hospitalsenheden Midt og fungerer som en specialafdeling på basisniveau med flere regionsfunktioner.
Den 1. oktober 2011 fusioneredes Viborg Øre-Næse-Halsafdeling med Øre-Næse-Hals på Regionshospitalet Holstebro, således at afdelingen har et optagelsesområde på 515.000 indbyggere, nemlig Silkeborg og Viborg optagelsesområde samt Hospitalsenheden Vest’s optagelsesområde.
Det vil sige, at der kun er 2 øre-næse-halsafdelinger med vagtfunktion, én afdeling i midtøst og én afdeling i midtvest.

Afdelingen varetager al ørekirurgi incl. stapeskirurgi, al næse- og bihulekirurgi incl. navigationskirurgi og ballon sinusplastik samt endoskopisk tårevejskirurgi. Der varetages spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopisk stenfjernelse, al rhinokirurgi incl. funktionel/kosmetisk kirurgi samt benign tumorkirurgi og kirurgi for thyreoideasygdomme.

Afdelingen har eget sengeafsnit med 20 senge. Desuden er der et ambulatorium med ca. 12.000 patienter årligt, egen operationsafdeling med 4 stuer og ca. 4.000 planlagte operationer årligt samt en høreklinik med ca. 5.500 planlagte patienter årligt i Holstebro og en Høreklinik i Viborg med 1 overlæge i audiologi og 1 HU-stilling med 6000 planlagte patienter pr. år.

Herforuden findes der en fællesfunktion i Viborg med ambulatorie- og operationsfaciliteter.
Høreklinikken på Viborg Sygehus ledes ligeledes af Afdelingsledelsen i Holstebro.

Afdelingen modtager ca. 4.000 patienter årligt, hvoraf ca. 25% er akutte. Afdelingen modtager først og fremmest patienter fra praktiserende speciallæger, men også fra almen praksis, foruden tandlæger og sygehusets øvrige afdelinger.

Afdelingen indgår i uddannelsen af øre-næse-halslæger, varetager praktikuddannelsesopgaver i de sundhedsfaglige uddannelser relateret til afdelingen, herunder uddannelse af audiologiassistenter og lægesekretærer samt sygeplejeelever.

Lægenormering
Den lægelige normering i afdelingen er 1 ledende overlæge, 7 overlæger med vagtforpligtelse, 1 afdelingslæge, 4 hoveduddannelseslæger i sen fase og 4 hoveduddannelseslæger i tidlig fase, 2 introlæger samt 1 audiolog.

Den aktuelle lægebemanding er 1 ledende overlæge, 7 overlæger, 1 afdelingslæge, 7 HU’er og 1 introlæge. Uddannelsesopgaven forvaltes sammen med uddannelsesansvarlige overlæger.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Introduktionsreservelægen deltager i stuegang, operationer og ambulatoriearbejde.
Vi er indstillet på at sørge for operativ oplæring.

Akutte patienter modtages i ambulatorium eller egen sengeafdeling, og ved operationer i vagten assisterer egne operationssygeplejersker.

Der lægges megen vægt på samarbejdsvilje, både internt i afdelingen og udadtil.

Vi har et godt og uformelt arbejdsklima både interkollegialt og tværfagligt i afdelingen og i Hospitalsenheden Vest.

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche med den beskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for yngre læger indgået mellem Danske Regioner og FAYL.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Bjarne Jørgensen på tlf. 7843 9710/mail: bjajoe@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Ansøg her””. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist: 05.10.2016.

Stillings- og funktionsbeskrivelse