Introduktionsreservelæge

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være introduktionsreservelæge på Danmarks mest innovative offentlige arbejdsplads?

Vi har to 1-årige enkeltstillingsklassificerede introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. november 2016 eller efter aftale.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, er en stor medicinsk afdeling med funktioner i Horsens og Skanderborg.  Afdelingen dækker primært specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri og reumatologi.  Medicinsk Afdeling modtager i gennemsnit ca. 25 akutte patienter i døgnet.

Akutte medicinske patienter modtages dels gennem Akutafdelingen, hvorfra patienter visiteres til Medicinsk Afdeling, dels direkte i Hjertemedicinsk Afsnit.

Afdelingen holder forstuegang ved speciallæge, har superviserede reservelægeambulatorier og har hvert semester fast undervisning 4 gange om ugen suppleret med et undervisningsprogram vedr. akutte medicinske tilstande.  Afdelingen er i front med innovation og nyudvikling, og der er således gode muligheder for såvel forskning som udvikling af nye idéer og initiativer.

Medicinsk vagthold består af mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt.  Herudover er der aktuelt en ekstra mellemvagt kl. 8-21 på hverdage.  I weekender og på helligdage er der stuegang på 3 sengeafsnit kl. 8-15.  Forvagten er tilknyttet Akutafdelingen, og der er således et tæt samarbejde mellem Akutafdelingen og Medicinsk afdeling. Du indgår i mellemvagtslaget i et 14-skiftet rul.  I uddannelsesprogrammet indgår de obligatoriske og en række frivillige uddannelses- og undervisningstilbud.  Hvis du har speciel interesse inden for et speciale under intern medicin, vil vi tilstræbe at tilrettelægge uddannelsen efter dit interesseområde.  Afdelingen deltager i øvrigt i undervisningen af medicinstuderende.

Vi regner med, at du glæder dig til at blive inspireret af dagligdagens udfordringer på en medicinsk afdeling og få den læring som ligger heri, og at du har lyst til at yde dit personlige bidrag til, at dit introduktionsforløb bliver en virkelig god oplevelse for både dig og dine kolleger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Lene Riis på tlf. 7842 6875, mail Annrii@rm.dk

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Kun ansøgninger der er sendt elektronisk via nedenstående link (klik på “Ansøg her!”) bliver taget i betragtning

Ansøgningsfrist 2. oktober 2016.

www.hospitalsenheden-horsens.dk

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.