Afdelingslæge til Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg

Dette job er udløbet

Om stillingen
Som afdelingslæge er man i dagtid udelukkende beskæftiget med områder inden for kirurgi.

Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.
Fra kl. 23-8 dækker MALT-teamet forvagtsfunktionen.

Den kirurgiske/gastroenterologiske bagvagt er døgndækkende i tilstedeværelsesvagt.
Bagvagten dækker mammakirurgi fra 15-8.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Den samlede Kirurgiske afdeling har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med mammakirurgi.

Afdelingen er opdelt i 4 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, akut- og dagkirurgi.
Afdelingslægen skal have ansvaret for den akutte kirurgi og akutlejet, samt operere dagkirurgiske operationer.

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning. Der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift. På afdelingen er ansat en forskningsansvarlig overlæge og ansøgere med interesse og erfaring i forskning vil blive foretrukket.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle, tlf. 7844 6301 eller Oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 78446302.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 11. oktober 2016.

Søg stillingen via “Ansøg her!”-knappen herunder.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.