Introduktionslæge til Hjertesygdomme – bliv en del af Det Nye Akuthospital i Gødstrup Til Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest, søger vi en introduktionslæge i 'Intern medicin' pr. 1. august 2021, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Siden 2017 har Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest, været en selvstændig afdeling med egen afdelingsledelse. Afdelingen er i perioden forandret og optimeret på en række områder, herunder har vi et stort fokus på uddannelsen af yngre læger.

Vi lægger vægt på at der i arbejdstilrettelæggelsen gives gode betingelser for løbende og tryg supervision/kompetence-udvikling, med udgangspunkt i det aktuelle faglige niveau.
Så hos os er der optimale forhold for kvalificeret læring og individuelt tilpassede arbejdsbetingelser. Både for den yngre læge som lige har afsluttet KBU, og for den mere rutinerede.
Ved starten af din ansættelse laver vi en forventningsafstemning og en individuel uddannelsesplan.

Hjertesygdomme har egen modtagelse af de visiterede akutte hjertepatienter, direkte i afdelingen. Du vil således under din introduktionsstilling have rig mulighed for dygtiggørelse indenfor den akutte kardiologi, herunder modtagelse af patienter med brystsmerter, akut hjertesvigt og arytmier, med eventuelt akut/subakut pacemaker-behov.
I starten af ansættelsen har du primært dagtid, med fokus på modtagelse af de akutte hjertepatienter, i tæt samarbejde med en speciallæge. Vi sørger også for en genopfriskning af dine færdigheder indenfor avanceret genoplivning.
Afdelingen har stor ambulatorieaktivitet og du forventes at gennemgå fokuseret superviseret oplæring i ekkokardiografi, med mulighed for deltagelse på ekkokardiografikurser eller ALS-kursus.

Organisation og funktion
Afdelingen består aktuelt af 7 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen. Herudover har vi løbende 7-8 introduktionslæger ansat, og et varierende antal HU-læger i tilgrænsende specialer, i fokuserede forløb.
Hjertesygdomme er både i Herning og Holstebro og består af:

  • I Herning er der sengeafsnit med plads til 36 patienter
  • Modtagelsen af akutte visiterede hjertepatienter foregår direkte i afdelingen.
  • Stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, lipidsygdomme, arvelige hjertesygdomme og hjerterehabilitering.
  • I hjertelaboratoriet i Herning foretages pacemakerimplantationer. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR, og med tæt samarbejde mellem radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling
  • Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit.
  • I Holstebro er der en hjerteklinik med udetjeneste.
Arbejdstilrettelæggelse
I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag, 1 forvagt med tilstedeværelsesvagt samt 1 bagvagt med enten tilstedeværelse eller boligvagt, alt efter de samlede kompetencer.
Forvagten består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling. Bagvagten/boligvagten består af læger i slutningen af hoveduddannelsesstilling og speciallæger.

Der er fast tilstedeværelse af kardiolog fra 08.00-21.00.

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn ved afsluttet ph.d.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: ledende overlæge Troels Niemann, tlf. 30709012

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den  16. maj 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse