Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers. Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder hermed 2 introduktionsstillinger til besættelse pr. 01.05.21, eller efter aftale.

Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med et solidt fundament i den brede intern medicin, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø.

Vi lægger vægt på ordentlighed og faglighed i samspillet med patienter, pårørende og kollegaer samt samarbejde imellem alle faggrupper på afdelingen. Vi prioriterer ansøgere med engagement for læringskulturen både individuelt og for hele afdelingen herunder udviklingen af det tværfaglige fællesskab omkring patientbehandlingen.

Du vil som introduktionslæge deltage i stuegangs- og klinikfunktionerne inden for de intern medicinske specialer lungemedicin, geriatri, endokrinologi, reumatologi, kardiologi, infektionsmedicin samt gastro/hepatologi. Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker.

Stillingen indgår som udgangspunkt i mellemvagtslaget. Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter (medicinsk og kardiologisk), samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. Vi har et godt teamsamarbejde i vagten.

Du vil herudover efter lyst og kompetence, have mulighed for varetage forskellige ansvarsområder som kan være med til at kvalificere til en hoveduddannelse uanset speciale. Herunder kvalitetsarbejde, tillidshverv, undervisning af både lægekolleger, medicinstuderende og plejepersonale. Desuden vil der være mulighed for at deltage i større og mindre forskningsprojekter udgående fra afdelingen.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Sarto, tlf. 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Jens Bak, tlf. 78 42 16 11 mail: jentveba@rm.dk, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningsfrist: mandag d. 15/2-2021
Samtaler: tirsdag d.23/2-2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.