Ledende overlæge til Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vil du stå i spidsen for en af de største medicinske afdelinger i Danmark? Er du en visionær leder med en stærk lægefaglig profil? Og vil du sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for den fortsatte udvikling af en medicinsk afdeling, hvor vi arbejder med innovation og har et stort fokus på patienter og faglighed?

Som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling skal du være med til at sikre et højt fagligt niveau, så vi også fremtiden kan være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme. Du skal indgå i et tæt samarbejde med afdelingens oversygeplejerske, men du har et særligt ansvar for at sikre behandlingskvaliteten og den lægefaglige udvikling lokalt og regionalt. Ledelsesopgaven er betydelig, men i et vist omfang kan du også deltage i afdelingens daglige, kliniske arbejde sammen med afdelingens øvrige overlæger. Du skal sætte en tydelig forskningsmæssig dagsorden, så vi kan tilbyde sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet kvalitet og tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Hertil skal du fortsætte arbejdet med digitalisering og virtuelle konsultationer, da vi tror, at det er vejen til en mere effektiv og målrettet behandling.

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus undersøger og behandler patienter med medicinske sygdomme fx i hjerte, hormon- og stofskifte, lunger, nyrer, mave-tarm og lever. Afdelingen består af 8 sengeafsnit med i alt 165 sengepladser. Alle afsnit har desuden egen ambulatoriefunktion. Derudover har afdelingen et hæmodialyseafsnit med 21 stationer og 10 selvbetjente dialysepladser samt 15 hæmodialysestationer på Slagelse Sygehus. Afdelingen har også et Medicinsk Fælles Ambulatorium, hvor patienter kan få foretaget undersøgelser og behandlinger efter princippet ”samme dag under samme tag”. Endelig har afdelingen et ambulatorium i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg.

Den rette kandidat har bred specialerfaring inden for intern medicin eller et relevant grenspeciale samt ledelseserfaring. Du skal også have kendskab til projektarbejde, forskningsmetode og statistik, og du skal have erfaring med administration, herunder budgetplanlægning og økonomi- og ressourcestyring.

Dine personlige kompetencer skal omfatte en god evne til at samarbejde og delegere. Du har overblik og gennemslagskraft, og du kan skabe en god energi og en dynamisk udvikling mellem faggrupper og professioner, så funktionerne understøtter hinanden.

Tiltrædelse er snarest muligt efter aftale. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen skal søges via HR-skyen.

Du er velkommen til at kontakte Partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på tlf. 20 86 03 25 eller Lægefaglig Vicedirektør Dan Brun Petersen på tlf. 93 56 88 07 for en fortrolig drøftelse. Ansøgningsfristen er 21. februar 2021. 1. samtalerunde med ansættelsesudvalget vil foregå d. 9. marts og 2. samtalerunde vil foregå d. 17. marts.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et af fire akut sygehuse i Region Sjælland. Vores ambition er, at Holbæk Sygehus skal opleves som et patientvenligt, ambitiøst og veldrevet sygehus i konstant udvikling. Samtidig spørger vi os selv om ”det gavner patienten”. Det gør vi, fordi målet er, at vores patienter modtager den bedst mulige behandling og oplever fleksibilitet og indflydelse i et stadigt mere nært og digitalt sundhedsvæsen. Holbæk Sygehus skal i gang med at udarbejde en ny generalplan for sygehuset. Det betyder, at sygehuset de kommende år står over for en spændende udvikling og omfattende nybyggeri.

Kontaktperson(er):
Navn: Dan Brun Petersen
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: dabp@regionsjaelland.dk
Telefon: 93568807

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.