Psykolog til Regionspsykiatrien Horsens

Dette job er udløbet

Vi søger en psykolog, der har lyst til og mod på at være med i den fortsatte udvikling af klinikken.
Stillingen er med reference til funktionsledelsen. Du vil blive placeret i klinik H1 hvor du vil indgå i samarbejdet med funktionsledelsen og et team af psykologer, sygeplejersker, læger, speciallæger, sekretærer, socialrådgiver og ergoterapeut.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit O1 og O2 og to ambulante klinikker H1 og H2.
O1 er et skærmet afsnit med 22 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 5 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet. Afsnittet har desuden 2 overnatningspladser, der er tilknyttet akutteamet.
O2 er et lukket, intensivt afsnit med 15 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.
Psykiatrisk klinik H1 består af 3 teams: Psykoseteamet, Opus og ADHD teamet.
Psykiatrisk klinik H2 består af 4 teams: team for mani og depression, team for personlighedsforstyrrelser og angst samt ældrepsykiatrisk team.
RPH har desuden en udredningsenhed, der ledelsesmæssigt er forankret i klinik H2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed samt vores regionale værdier: troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed samt fleksibilitet
 • at hverdagen er kendetegnet ved et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at alle ansatte har en forekommende og serviceorienteret tilgang til alle opgaver og alle kontakter

Dine arbejdsopgaver:

 • selvstændige ambulante udrednings- og behandlingsforløb for psykose- og ADHD patienter med mulighed for monofaglig-, tværfaglig- og lægefaglig sparring
 • selvstændige ambulante udredningsopgaver ad modum udredningspakkerne (standard eller udvidet)
 • gruppebehandling
 • individuel kognitiv adfærdsterapi
 • deltage i tværfaglige behandlingskonferencer og bidrage med psykologfaglig viden og sparring til ADHD teamets og psykoseteamets øvrige medlemmer
 • evt. supervision af personale på sengeafsnit
 • evt. supervision (tværfagligt personale og/eller yngre psykologer/læger)
 • evt. debriefing af personale i forbindelse med vold, trusler, chikane
 • gerne bidrage til undervisning og vidensdeling
 • gerne bidrage med en neuropsykologisk vinkling

Vi forventer, at du:

 • er Cand.psych.
 • gerne autorisation
 • gerne psykiatrisk erfaring
 • gerne en neuropsykologisk viden eller specialist i neuropsykologi
 • gerne erfaring med psykoselidelser og/eller ADHD
 • gerne erfaring med PSE
 • evt. supervisionserfaring
 • har evne til at skabe og holde overblik

Vi ser gerne, at du:

 • har erfaring med og flair for it-arbejde – evt. Midt-EPJ
 • har kørekort

Som person er du:

 • god til at samarbejde og skabe relationer
 • har evne til at skabe og holde overblik
 • kan arbejde selvstændigt
 • er en god formidler

Vi kan tilbyde:

 • en god arbejdsplads med gode kolleger
 • en arbejdsplads i rivende udvikling
 • et udfordrende og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • oplæring i udredningsopgaven
 • veletableret psykologfagligt fællesskab med 14 andre psykologer
 • deltagelse i monofaglig supervisionsgruppe mhp. tests og differentialdiagnostik
 • mentorordning

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos ledende sygeplejerske Lone Bergh Hansen mobil 5144 8969 eller specialpsykolog Lizette Myrting mobil 2051 5876.

Løn ifølge overenskomst med Dansk Psykologforening. Der forhandles løn efter kvalifikationer og funktion.

Ansøgningsfrist: 28.09.16
Ansættelsessamtaler: 03.10.16

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Ansøg her!”-knappen nedenfor