Verksamhetschef till Skandionkliniken Sverige ska leda utvecklingen inom strålbehandling – var med och bygg framtiden tillsammans med oss!

Dette job er udløbet

Skandionkliniken, med säte i Uppsala, är Nordens första klinik för strålbehandling med protoner. Kliniken har varit i drift sedan augusti 2015, och är fortfarande i en stark utvecklingsfas. Skandionkliniken ägs och drivs av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, bakom vilket står de sju regioner som har universitetssjukhus. Verksamheten vid Skandionkliniken drivs enligt en distribuerad modell. Det betyder att det förberedande patientarbetet och uppföljningen sker på något av de sju universitetssjukhusen, medan strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i nära samarbete med hemmakliniken. I verksamheten ingår också Hotel von Kraemer där patienter som kommer för behandling utifrån landet kan bo. Hotellet är även tillgängligt för allmänheten.

Kliniken

Välkommen till vår moderna strålbehandlingsklinik!

Du kommer till en klinik där det finns ett genuint intresse av att skapa en verksamhet som ligger i framkant. Forskning och utveckling är viktiga grundpelare. Intensifierad forskning leder till ännu bättre cancervård och till att utveckla Sverige som ledande inom klinisk och akademisk strålbehandling.

Under de senaste decennierna har behandlingsteknik och metoder inom cancervården tagit stora kliv framåt. Den teknik som Skandionkliniken arbetar med, strålbehandling med protoner, skonar den friska vävnaden. Därmed kan vi ge våra patienter en ännu säkrare vård och förbättrad livskvalitet.

Uppdraget

Du ansvar för att leda verksamhetens arbete mot våra gemensamma mål och att organisationen utvecklas i takt med de krav och förväntningar som finns i omvärlden. Du har ekonomiskt ansvar och leder genom två underställda chefer som tillsammans med våra 45 medarbetare är verksamhetens ryggrad. Du bidrar till att stödja och utveckla forskningen inom kommunalförbundet.

Ett prioriterat område för ny verksamhetschef är att ytterligare stärka samverkan med andra aktörer, framförallt våra samarbetspartners vid universitetsklinikerna. Att hålla i det långsiktiga arbetet med att kontinuerligt förbättra och utveckla processer och gemensamma arbetssätt är en lika angelägen fråga inom vår egen verksamhet, som den är tillsammans med våra viktiga samarbetspartners.

Kompetensförsörjningen är en framtidsfråga. Vi ska ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas vid en arbetsplats som är attraktiv och hållbar. Det är av mycket stor betydelse och avgörande för hur vi kan utföra vårt uppdrag.

Självklart ingår du i Kommunalförbundets ledning där din aktiva medverkan har stor betydelse och gör skillnad.

Bakgrund

Vi söker dig som är onkolog med intresse för strålterapi och som vill växa i en ledarroll. Vi erbjuder dig möjligheter till stöd i din utveckling som chef och ledare. Då forskning är en viktig del för att Skandionkliniken ska utvecklas i den riktning vi önskar, tror vi att verksamheten främjas av att du själv har en bakgrund inom forskningen.

Som person har du förmåga att leda en verksamhet med helhetssyn och handlingskraft, och att skapa ett klimat som främjar nytänkande.  Det viktigt att du är en lyhörd och relationsinriktad person med förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat.

Intresserad

Hör gärna av dig för en konfidentiell kontakt till vår konsult på ProAstri Agneta Värmon på mail agneta@proastri.se alt. tel 070-732 55 00. Du är välkommen med din intresseanmälan, gärna så snart som möjligt då intervjuer sker löpande, men allra senast den 17 maj.  Lämna din anmälan på www.proastri.se