Professor i palliativ medicin förenad med anställning som specialistläkare/överläkare Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Dette job er udløbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som professor i ämnet palliativ medicin med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, IKVL. Anställningen ska förenas med anställning som specialistläkare/överläkare inom Region Skåne med placering vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och utveckling inom palliativ medicin och vård. Viktiga områden utgörs av forskning kring skattning av symptom och vårdbehov, forskning kring implementering och klinisk användning av strukturerade kliniska arbetssätt inom palliativ vård samt registerepidemiologiska studier. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning vid fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i ämnet palliativ medicin.

Innehavare förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet regionalt, nationellt och internationellt. Innehavaren förväntas även aktivt bidra i den s.k. tredje uppgiften för synliggörande av nya forskningsrön till media, patienter och anhöriga. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (enligt högskoleförordningen 4 kap 3 §). För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent i palliativ medicin eller närliggande specialitet med erfarenhet av palliativ vård samt vara aktiv inom sjukvården på överordnad nivå. Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för tjänsten nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet palliativ medicin. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare med inriktning mot palliativ medicin och med fokus på kvantitativa vetenskapliga metoder. Den sökande ska som huvudman ha erhållit forskningsanslag beviljade i nationell konkurrens, ha väl vitsordad kompetens som forskningshandledare och ha erfarenhet av innovation, nyttiggörande och implementering av forskningsresultat samt vara inriktad på samverkan i sitt utövande som forskare.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska visa förmåga att leda och utveckla verksamhet, samarbetsförmåga samt visa förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Vid anställning av lärare gäller utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor http://www.med.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Ytterligare upplysningar lämnas av: Erik Renström, tel +46 40 391 157 eller erik.renstrom@med.lu.se

Prefekt Bo Baldetorp, tel +46 46 177 570 eller bo.baldetorp@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46 222 7196 eller aldiana.sikiric@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den 9 november. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/726
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-01
Sista ansökningsdag 2018-11-09