Claus Kamby

Stort gennembrud for udsat brystkræft-gruppe PARP-hæmmeren olaparib kan stå til at få udvidet indikation efter resultater præsenteret på Plenary Session søndag på ASCO har vist, at lægemidlet fordobler den progressionsfrie overlevelse og reducerer tumorvæksten betydeligt hos kvinder med metastaseret, arvelig BRCA-muteret brystkræft.

CHICAGO (Dagens Medicin) – PARP-hæmmeren olaparib viser lovende resultater for den hårdt ramte gruppe af kvinder med metastaseret, arvelig BRCA-muteret brystkræft. Kvinderne har generelt en dårlig prognose, men resultater fra OlympiAD-studiet, som blev præsenteret for en fuld Hall B1 på Plenary Session søndag eftermiddag på ASCO viste, at den gruppe kvinder, der blev behandlet med olaparib fik fordoblet deres progressionsfrie overlevelse og i 60 pct. af tilfældene oplevede tumorreduktion. Til sammenligning gjalt det kun en tredjedel af kvinderne i kontrolgruppen.

»De resultater, vi har set præsenteret i dag, kan ganske givet komme til at betyde, at PARP-hæmmerne kommer ind som et behandlingstilbud til patientgruppen. Det er et stort gennembrud, da der i dag ikke eksisterer mange behandlingstilbud til patienterne, hvis sygdom er aggressiv og progredierer hurtigt,« siger overlæge på Rigshospitalets onkologiske klinik, Claus Kamby, som overværede præsentationen af studiet fra en storskærm i Hall D1, da der ikke var flere ledige pladser i Hall B1.

Olaparib er i dag godkendt til behandling af BRCA-muteret æggestokkræft, men med de nye resultater kan lægemidlet således stå til at få en udvidet indikation.

Langt færre bivirkninger

OlympiAD har inkluderet 302 kvinder med HER2-negativ brystkræft, som enten var hormonreceptor positive eller triple negative og havde arvelig BRCA-muteret sygdom. Alle havde de været igennem flere linjer kemoterapi forud for studiet, og de hormonreceptor-positive kvinder havde ydermere fået hormonterapi. 91 kvinder blev randomiseret til standard kemoterapi (capecitabine, vinorelbine eller eribulin), mens de resterende kvinder randomiseredes til olaparib. Studiets primære endepunkt var progressionsfri overlevelse, og behandlingen fortsatte til kvinderne progredierede.

Resultaterne viser, at 59,9 pct. af de kvinder, der fik olaparib responderede på behandlingen, mens det gjorde sig gældende for 28,8 pct. af kvinderne i kemoterapi-armen. Den progressionsfrie overlevelse lå på 7 måneder for Lynparza og 4,2 måneder for kemoterapi. Desuden var kvinderne i olaparib-gruppen længere tid om at progrediere anden gang.

»Derudover så vi til vores store glæde, at kvinderne, der blev behandlet med olaparib havde signifikant bedre livskvalitet end de, der fik kemoterapi. PARP-hæmmerne er associeret med kvalme, men ellers er de fri for de traditionelle systemiske bivirkninger, som karakteriserer kemoterapi,« siger Claus Kamby.

Stadig meget arbejde forude

De positive resultater fra OlympiAD kan, ifølge Claus Kamby, ikke stå alene. Der er stadig meget arbejde forude. »Vi mangler stadig data om, hvor i averantariummet af behandlinger til brystkræft olaparib skal finde sin plads. OlympiAD skal følges op af nye studier, der f.eks. kigger på, hvor tidligt lægemidlet skal gives, og hvordan det performer sammen med eller overfor førstelinjekemoterapi. Der er meget arbejde forude, men jeg vil tro, at vi relativt hurtigt vil se, at olaparib bliver godkendt som behandlingsalternativ,« siger Claus Kamby.

Mellem tre og fem pct. af alle tilfælde af brystkræft forekommer hos kvinder med nedarvede mutationer i generne BRCA1 og BRCA2.

Link til abstract findes her.

CLAUS KAMBY – Følgende tilknytninger til medicinal- og medicovirksomheder er indberettet til Lægemiddelstyrelsen: Roche, Celgene, Roche Europe, Pierre Fabre, AbbVie, GlaxoSmithKline, Novartis HealthCare, Pfizer og Merck.

Skriv kommentar