Praktiserende læge får frataget autorisation
Foto: Joachim Rode

Praktiserende læge får frataget autorisation Styrelsen for Patientsikkerhed har frataget praktiserende læges autorisation. Lægen kalder det et særdeles uskønt forløb.

»Kære taknemmelige patienter.

Myndighederne har lukket skråstreg dræbt den private klinik tirsdag den 22.11 2016. Den er oprettet i 1999 og udelukkende drevet for private midler. Det er foregået i et særdeles uskønt samarbejde mellem embedslægen og lægehusene XX og XX. De har i denne sag fungeret som stikkere nøjagtig som under 2. verdenskrig.«

Sådan lyder telefonsvarerbeskeden, når man ringer til den praktiserende læge

. Region Midtjylland har på sin hjemmeside i dag givet besked om, at lægen ikke kan praktisere i øjeblikket:

»Styrelsen for Patientsikkerhed har informeret Region Midtjylland om, at praktiserende læge XX, for øjeblikket ikke har en gyldig autorisation som læge, og derfor ikke kan tilse sine patienter,« står der på hjemmesiden.

Regionen vil ikke oplyse, hvad årsagen til, at lægen har fået frataget sin autorisation er, men arbejder på at sikre borgerne lægedækning, mens klinikken er lukket.

Koncernchef i Region Midtjylland, Christian Boel, siger:

»Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og PLO Midtjylland i forhold til håndtering af situationen. Vi er i dialog med de omkringliggende læger, og jeg vil gerne rose nabolægerne, for at de har trådt til og har givet tilsagn om, at de vil hjælpe med patienterne de kommende uger. Afhængigt af hvordan sagen udvikler sig, må vi se, hvad der sker,« siger Christian Boel.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra lægen, og lægerne i et af lægehusene, der nævnes på lægens telefonsvarer, har ikke ønsket at kommentere sagen.

RED: Dagens Medicin er bekendt med lægens identitet men har valgt ikke at nævne lægens navn.

Skriv kommentar