OK-forhandlinger med PLO når ikke i mål til tiden
»Det er langt vigtigere, at vi får en overenskomst, som begge parter er godt tilfredse med, end at den bliver underskrevet inden en bestemt dato. Det er ikke et mål i sig selv,« siger Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation.

OK-forhandlinger med PLO når ikke i mål til tiden Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende lægers Organisationer skrider fremad, men vil ikke til at være færdige til den planlagte deadline 1. marts.

Efter planen skulle en ny overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) være på plads 1. marts i år, men det tror ingen af parterne på kommer til at ske.

Anders Kühnau er formand for RLTN, og han siger:

»Vi har hele tiden vidst, at det var en relativ stram tidsplan, for vi har meget, vi skal igennem. Vi har gode, konstruktive møder med fremdrift. Men begge parter har ambitioner med denne overenskomst, og vi vil gerne rykke sektoren. Og det er klart, at når man har ambitioner, skal det ikke være tidsplanen, der står i vejen for, at vi når målet. Jeg er indstillet, på at vi bruger tiden på at afsøge muligheder for at lave den bedste aftale. Det kan sagtens være, vi kommer ud over 1. marts. Det ville ikke overraske mig,« siger Anders Kühnau.

Dagens Medicin: Så hvis I ikke når det, skyldes det ikke uenigheder, men meget arbejde?

»Ja. Vi har gode møder med fremdrift i forhandlingerne, og det er positivt. Men jo mere man kommer ned i det, finder man ud af, at der er meget, der skal på plads,« siger Anders Kühnau.

Heller ikke PLO-formand Christian Freitag vil stå så fast på, at forhandlingerne skal være afsluttet inden 1. marts.

»Det er langt vigtigere, at vi får en overenskomst, som begge parter er godt tilfredse med, end at den bliver underskrevet inden en bestemt dato. Det er ikke et mål i sig selv,« siger Christian Freitag og tilføjer:

»Begge parter arbejder ihærdigt og det er det vigtigste lige nu.«

Ny overenskomst løser ikke lægedækningsproblem

Anders Kühnau nævner kvalitetsområdet som et emne, der bliver arbejdet en del med lige nu. Også en ny honorarstruktur er et emne, parterne forhandler om. Da Lægedækningsudvalget kom med sine anbefalinger for kort tid siden, var differentieret basishonorarer blandt anbefalingerne. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sagde i den forbindelse, at regeringen var parat med et trecifret millionbeløb til en overgangsperiode mellem to honorarstrukturer.

»Jeg kan ikke sige, hvordan det går i forhandlingerne, men det er noget, vi har bragt på bordet, og ministerens melding er lidt i samme boldgade. Og jeg noterer, at det er noget, man fra Lægedækningsudvalgets side anbefaler,« siger Anders Kühnau.

»Fra RLTN er det et afgørende område, og vi skal have et gennembrud med en ny honorarmodel. Det har vi ønsket nogle år nu,« siger Anders Kühnau.

Christian Freitag siger, at en af de store udfordringer for almen praksis er lægedækningen, hvilket afspejler sig  i forhandlingerne.

»En ny overenskomst kommer ikke til at løse lægedækningsproblemet, uanset hvor meget vi ændrer basishonoraret eller andre honorarer. Hvis vi samlet set laver en god aftale for begge parter,  kan det vende de seneste års udvikling. Det er den realistiske ambition, og den er vanskelig nok i sig selv,« siger Christian Freitag og fortsætter:

»Lægedækningsproblemerne kommer til at følge os mange år endnu.«

Den nuværende overenskomst udløber 1. september i år. Det er brug for et halvt år til at implementere en ny overenskomst. Det betyder, at der kommer til at gå seks måneder fra en overenskomst er i hus, til den kan træde i kraft. Hvis det bliver efter 1. september, vil den nuværende aftale fortsætte, men uden økonomiprotokollatet.

Skriv kommentar