Internationalt anerkendt lungemediciner til SDU og OUH

Internationalt anerkendt lungemediciner til SDU og OUH Lungemediciner dr.med. Jørgen Vestbo er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet fra 1. april. Jørgen Vestbo er samtidig blevet ansat som overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling ved Odense Universitetshospital.

Jørgen Vestbos forskningsområde er kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Han har dels arbejdet med KOL-epidemiologi (primært med data fra Østerbroundersøgelsen), dels arbejdet med klinisk forskning, herunder interventionsstudier.

Han har været meget optaget af, hvor dårligt forstået denne folkesygdom har været, og hvor under-diagnosticeret og under-behandlet KOL fortsat er.

På Hvidovre Hospital, hvor han hidtil har været overlæge, har han sammen med kolleger fokuseret på klinisk patientnær KOL-forskning og høstet meget stor anerkendelse for dette. I 2010 blev Jørgen Vestbo tildelt Dansk Lungemedicinsk Selskabs hæderspris for sit arbejde.

For at udbrede forståelsen for diagnostik og behandling af KOL har han i flere år været involveret i Global Initiative for Obstructive Lung Diseases (GOLD), der siden 2001 har udarbejdet et dokument om KOL-strategi.

Dette danner basis for de fleste nationale retningslinjer for KOL. Som formand for GOLD’s Science Committee var han ansvarlig for 2011-revisionen af GOLD-dokumentet.

Jørgen Vestbo blev overlæge på Hvidovre Hospital i 1999. I 2003 blev han som nævnt professor i lungemedicin ved University of Manchester, og i 2006 blev han professor i lungemedicin ved Københavns Universitet.

Jørgen Vestbo er født i 1959, han gik på Lyngby Privatskole og blev matematisk-fysisk student fra Lyngby Statsskole i 1977. Han blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1984 og fik sin speciallægeuddannelse i intern medicin og lungemedicin på Københavnske hospitaler.

Skriv kommentar