Hygiejneteorien er fortsat omdiskuteret
Foto: Niels-Bjørn Albinus

Hygiejneteorien er fortsat omdiskuteret Forskelle i bybørns og landbørns risiko for allergier og astma vakte interesse på session på EAACI, som overlæge Arne Høst, H.C. Andersens Børnehospital i Odense, stod i spidsen for.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Miljøets betydning for børns risiko for at udvikle allergier og astma har i mere end 20 år været ét af de mest omdiskuterede diskussionsemner inden for allergologien. På en session søndag på EAACI om miljø og allergiske sygdomme hos børn, var emnet også udgangspunkt for flere studier, som blev præsenteret på sessionen, der blev ledet af overlæge Arne Høst, H.C. Andersens Børnehospital i Odense.

»En kinesisk forskergruppe havde sammenlignet forekomsten af allergi og astma blandt 10.000 børn i Hong Kong og i et sydkinesisk landdistrikt. Forekomsten af allergier og astma var to-tre gange højere blandt børn i Hong Kong end på landet. Ved at undersøge børnene fandt forskerne, at børnene på landet havde en langt mere fremtrædende cytokin-ekspression og gen-ekspression samt større tilbøjelighed og flere T-celler end børnene i Hong Kong.

Tilsvarende havde en anden forskergruppe set på prævalens og komorbiditet af astma og allergiske sygdomme i Hviderusland og Polen. De finder samme tendens som i det kinesiske studie, med samme forskel på land og by. Der var langt mere allergi blandt børn i et polsk byområde, end i et landområde i Hviderusland,« siger Arne Høst.

Et finsk studie, som havde undersøgt sammenhængen mellem astma og type 1-diabetes blandt børn og unge, vakte Arne Høsts undren over de biologiske mekanismer bag resultaterne.

»De fandt, at en forudgående astmadiagnose øgede risikoen for efterfølgende at få type 1-diabetes med 41 pct. Derimod reducerede en forudgående diagnose for type 1-diabetes risikoen for astma med 18 pct. Der er ingen umiddelbar forklaring på denne komplekse sammenhæng, og der er givet brug for yderligere forskning, som kan forklare den,« siger Arne Høst.

Skriv kommentar