Anja Mitchell: »Psykiatriplan ved at spille fallit«
Overlægeforeningen opfordrer Folketinget til at sikre bedre økonomiske vilkår hurtigst muligt.

Anja Mitchell: »Psykiatriplan ved at spille fallit« Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, slår alarm. »Hvis regering og Folketinget ikke gør noget nu, forværres behandlingstilbuddene for mange psykiatriske patienter, personaleflugten vil intensiveres, samtidig med at det bliver sværere og sværere at få læger til at søge ind i psykiatrien. Det er en helt uholdbar udvikling,« siger hun.

 

Regeringens og Folketingets plan for at genoprette psykiatrien er på vej mod fiasko. Der er brug for en omfattende og langt mere ambitiøs indsats for psykiatrien, siger Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, på baggrund af Dagens Medicins reportage fra Psykiatrisk Hospital i Risskov.

»Det er forfærdeligt at læse om det omfang af vold og stofmisbrug, som personalet og patienterne oplever. Patienterne og medarbejderne kan ikke være tjent med disse vilkår. Det bliver umuligt at give den kvalitet i behandlingen, som patienterne har krav på, og det ødelægger mulighederne for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Folk skal kunne gå på arbejde uden at frygte voldelige overfald, og derfor må den onde cirkel brydes nu,« siger Anja Mitchell.

Folketinget har vedtaget en psykiatriplan for 2015-18 med bevillinger på i alt 2,2 mia. kr. Men det er slet ikke tilstrækkeligt, fastslår Anja Mitchell:

»Hver tiende seng i psykiatrien er nedlagt siden 2007, og Dagens Medicins reportage viser de voldsomme, negative konsekvenser af sengelukninger, når f.eks. svage gamle patienter indlægges sammen med unge udadreagerende misbrugere på afdelinger med for få senge og for få medarbejdere. Det er desværre et billede på, at psykiatriplanen ikke løser de omfattende problemer, men er ved at spille fallit. Det er fint, at regionerne har øget de ambulante tilbud, men det er slet ikke tilstrækkeligt.«

Overlægeforeningen opfordrer derfor Folketinget til at sikre bedre økonomiske vilkår hurtigst muligt og senest ved økonomiforhandlingerne til foråret. Allerede nu bør der forberedes en langt mere ambitiøs Psykiatriplan 2.

»Det er absolut nødvendigt med en langt mere ambitiøs indsats. Hvis regering og Folketinget ikke gør noget nu, forværres behandlingstilbuddene for mange psykiatriske patienter, personaleflugten vil intensiveres, samtidig med at det bliver sværere og sværere at få læger til at søge ind i psykiatrien. Det er en helt uholdbar udvikling,« siger Anja Mitchell.

 

Skriv kommentar