Alectinib bremser lungekræft bedre end Crizotinib

Alectinib bremser lungekræft bedre end Crizotinib Nye resultater peger på en mere effektiv førstebehandling af lungekræft. Lægemidlet alectinib bremser væksten af lungekræfttumorer et år længere end standardbehandlingen med crizotinib.

 

Et fase III-forsøg peger på en mere effektiv behandling af lungekræft (ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft). En sammenligning af standardbehandlingen mod lungekræft med crizotinib med det nyere lægemiddel alectinib viser, at alectinib gennemsnitligt bremser kræftvæksten 15 måneder længere end crizotinib og samtidig giver færre bivirkninger.

»Dette er det første store studie til at sammenligne alectinib med crizotinib in ALK-positive lungekræftpatienter. Studiet viser, at alectinib bør være standardbehandlingen frem for crizotinib. Alectinib  er mere effektivt og modvirker også bedre dannelsen af metastaser i hjernen, hvilket kan han enorm stor effekt på patienternes livskvalitet,« fortæller ph.d. og kræftlæge Alice T. Shaw, der leder Thoracic Oncology ved Massachusetts General Hospital Cancer Center i Boston, USA, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på en kræftkonference for American Society of Clinical Oncology, der i disse dage bliver afholdt i Chicago.

Bremser lungekræft i mere end to år

I det nye studie har forskerne behandlet 303 lungekræftpatienter med enten alectinib eller crizotinib. Ingen af patienterne havde tidligere fået behandling for deres sygdom.

Resultatet af fase III-forsøget viser, at alectinib reducerer risikoen for progression i kræftsygdommen og død med 53 pct. sammenlignet med crizotinib. Alectinib forlænger også gennemsnitligt tiden til progression i kræftsygdommen med 15 måneder i forhold til det konkurrerende lægemiddel (25,7 måneder for patienter, der fik alectinib, og 10,4 måneder for patienter, der blev behandlet med crizotinib).

»Ingen forestillede sig, at det ville være muligt at bremse udviklingen af lungekræft så meget. De fleste terapier til lungekræft er forbundet med 12 måneders progressionsfri overlevelse,« siger Alice T. Shaw.

Bemærkelsesværdigt resultat

Selvom begge behandlinger krydser blod-hjerne-barrieren, er alectinib ifølge forskerne også mere effektiv til at forhindre dannelsen af metastaser i hjernen. Det skyldes, at lægemidlet trænger bedre ind i hjernen end crizotinib. Efter 12 måneders behandling oplevede kun 9 pct. af patienterne på alectinib at få metastaser i hjernen, mens tallet var 41 pct. for patienterne på crizotinib. Begge lægemidler var forbundet med omtrent den samme mængde og alvorsgrad af bivirkninger.

John Heymach er ph.d. og kræftlæge ved Texas Children’s Hospital og udtaler sig om det nye studie som ASCO-ekspert.

»Det faktum, at denne målrettede behandling bremsede udviklingen af lungekræft i mere end to år og samtidig forhindrede metastaser i at blive dannet i hjernen, er ret bemærkelsesværdigt i en meget vanskelig sygdom,« siger John Heymach.

Alectinib er mere potent end crizotinib

Omkring fem procent af alle lungekræftpatienter med småcellet lungekræft er ALK-positive, hvilket betyder, at ALK-genet er bundet sammen med andre gener. I USA bliver 12.500 personer hvert år diagnosticeret med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft.

Crizotinib var det første lægemiddel til målrettet at ramme ALK, og midlet blev i 2011 godkendt til kræftbehandling af American Food and Drug Administration (FDA), der står for godkendelse af lægemidler i USA. Selvom patienter indledningsvis ser ud til at have gavn af behandlingen med crizotinib, begynder kræfttumorerne dog ofte at vokse igen efter et år.

Alectinib er en mere potent ALK-hæmmer end crizotinib. Lægemidlet blev godkendt af FDA i 2015 til patienter, der allerede var blevet behandlet med crizotinib, og hvor sygdommen var forværret efterfølgende.

Skriv kommentar