Nye tal: 400 færre senge og 50 pct. flere patienter i psykiatrien på 10 år

Nye tal: 400 færre senge og 50 pct. flere patienter i psykiatrien på 10 år I dag er mange psykiatere mismodige og frustrerede, fortæller Dansk Psykiatrisk Selskabs netop genvalgte formand, Torsten Bjørn Jacobsen.

 

På et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg er der efter flere års manglende overblik endelig kommet tal på, hvordan antallet af senge i psykiatrien har udviklet sig. Og tallene siger, at der i 2007 var 3.287 og i 2016 2.905 senge. Et fald på 12 pct. eller 400 senge. I samme periode er antallet af unikke psykiatriske patienter vokset med næsten 50 pct.

»Vi behandler i dag langt flere patienter end for få år siden. Men personaleressourcerne er ikke fulgt med, uanset hvad regionerne og landspolitikerne siger. Vi har fået færre senge og flere genindlæggelser. Det går ud over de mest alvorligt syge, der bliver udskrevet for tidligt. Det afspejler sig i de mange tragiske episoder, vi har set i de senere år – på bostederne, på det psykiatriske hospital i Risskov og på andre psykiatriske afdelinger,« siger overlæge, pd.d. Torsten Bjørn Jacobsen i en pressemeddelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), hvor han forleden blev genvalgt som formand.

Torsten Bjørn Jacobsen er ansat på Psykiatrisk Center København afd. Og har været formand for de danske psykiatere siden marts 2015.

Da psykiatrihandlingsplanen blev vedtaget i 2014 var mange fulde af fortrøstning: Nu var det psykiatriens tur til en økonomisk saltvandsindsprøjtning – som man kender fra kræftområdet. Sådan gik det desværre ikke. I dag er mange psykiatere mismodige, fortæller DPS’ formand.

Han mener, at flere sengepladser ikke nødvendigvis vil være dyrere end den nuværende praksis, hvor nogle af de allersygeste patienter er ’svingdørspatienter’, som indlægges og udskrives en 15-18 gange i løbet af et år pga. manglen på sengepladser.

En fysisk syg patient får i dag en behandling, der koster næsten det samme som i 2008, skriver DPS i pressemeddelelsen. De psykisk syges behandling derimod er blevet 18 pct. billigere. I 2008 kostede den psykiatriske behandling i snit 72.300 kr. Nu koster den 59.200 kr. Det viser et notat, som sundhedsministeren i uge 7 oversendte til Folketinget.

Faldet kan ikke begrundes med medicinske eller teknologiske gennembrud.

»Hver gang vi siger, at psykiatrien fattes ressourcer, bliver vi bedt om at stikke piben ind. Det ligger i luften, at vi skal holde med at klynke  og brokke os: Psykiatrien har jo fået,« forklarer Torsten Bjørn Jacobsen.

Psykiatrien fik i 2014 et løft på 2,2 mia. kr. Men hvis man ser bort fra de midler, der er øremærkede til bygninger, drift og satspuljeprojekter – og alene ser på nye permanente midler – så var løftet til psykiatrien i 2014 ikke på milliarder, som mange nok har indtryk af. Det reelle løft er kun på 300-400 mio. kr. om året, skriver DPS i pressemeddelelsen.

»300-400 millioner er mange penge – ingen tvivl om det. Blot ikke til et område, hvor efterslæbet er enormt. Samtidig er det stort set samme beløb, som regionerne er tvunget til at spare hvert år. Man fodrer så at sige hunden med dens egen hale. Det er dybt frustrerende for os på gulvet,« siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Skriv kommentar