Skal politikere diktere, hvor almen medicinere må arbejde?

Skal politikere diktere, hvor almen medicinere må arbejde? Der er rift om speciallæger i almen medicin, samtidig med at der er mangel på praktiserende læger mange steder i landet. Det får praktiserende læger til at efterspørge handlekraft fra regionernes politikere.

KOMMENTAR: Region Syddanmark har lige nu et rehabiliteringsteam på knap 15 fuldtidsstillinger, hvor flertallet er speciallæger i almen medicin.

Nogle af dem har endda skippet praksis for det job, og det sker samtidig med, at Esbjerg som landets femtestørste by ikke kan skaffe praktiserende læger, og alle læger i kommunen derfor har lukket for tilgangen.

Og af den grund bør regionerne holde nallerne fra at ansætte speciallæger i almen medicin i andre stillinger end i almen praksis, så længe der mangler praktiserende læger rundt omkring i landet. 

Det mener blandt andre formanden for de praktiserende læger i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg. Og han får opbakning fra professor i almen medicin, Frede Olesen, som decideret mener, at de folkevalgte regionspolitikere har svigtet, fordi de ikke har sikret lægedækning i Udkantsdanmark og i de socialt belastede områder.

Politikerne svigter, når de vælger for eksempel at ansætte speciallæger i almen medicin i akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital. 

Her burde politikerne i stedet sige, at de ikke vil have speciallæger i almen medicin til de stillinger, mener professoren i almen medicin. Og det er vel næppe et urimeligt krav, når Frede Olesen siger, at politikerne skal være den samvittighed, der værner om de svageste landsdele og de svageste patientgrupper. 

Læger fratages valgfrihed
Han er udmærket klar over, at det næppe vil få speciallæger i almen medicin til at juble at få frataget den valgfrihed, men det er bare ærgerligt. Det minimum af styring bør man kunne forvente af politikerne, mener han.

For lige nu mangler der praktiserende læger i mange dele af landet, og samtidig er der rift om speciallægerne i almen medicin.

Søren W. Rasmussen er en af dem, der rigtig godt kan bruge de praktiserende læger uden for praksis. Han er ledende overlæge for akutafdelingen på Holbæk Sygehus, hvor fire ud af 10 speciallæger har baggrund i almen medicin. Han siger:

»Så længe akutmedicin ikke er et speciale, men et fagområde, så må vi tage de læger, der har den bredeste baggrund.« Samtidig er antallet af praktiserende læger, der lader sig ansætte — enten i en regionsklinik eller en udbudsklinik — stigende (se grafik) og antallet af medlemmer af Praktiserende Lægers Organisation faldende. Over de seneste fem år er medlemstallet faldet fra 3.609 til 3.461, svarende til godt fire pct. 

Og det er et problem. Blandt de kommende speciallæger i almen medicin er lysten til at være selvstændig og have egen praksis stadig meget stor, viser en undersøgelse, som FYAM, Foreningen af Yngre Almen Medicinere, står bag.

Men det er et kæmpeproblem, at erfarne praktiserende læger vælger at hoppe i redningsbådene og kvitte almen praksis, længe inden de er pensionsmodne, mens PLO sejler mod isbjergene som et andet ’Titanic’.

Så hvad skal der til? 

Politikerne skal have fokus på primærsektoren, og sammen skal parterne indgå en overenskomst med fremtidsperspektiver. En overenskomst, hvor selv de mest stridshungrende og udkørte læger kan finde elementer, der kan give dem en gnist af arbejdsglæde tilbage.  

Skriv kommentar