Sjælden blodsygdom giver ny viden om blodets koagulation

Sjælden blodsygdom giver ny viden om blodets koagulation En sjælden arvelig sygdom har bidraget med grundlæggende viden om, hvordan komponenterne i koagulationssystemet regulerer hinanden. Det kan få stor betydning for udviklingen af nye lægemidler.

En sjælden arvelig blodsygdom, der i fire generationer har ramt en familie i Texas, har bragt forskere på sporet af en tilsyneladende uskyldig mutation, der kan få stor betydning for behandling af patienter med blodsygdomme.

Ny forskning viser, at en punktmutation i genet F5, som koder for koagulationsfaktor V (FV),  har stor betydning for, om blodets koagulationsproces fungerer, som det skal.

»Ved første øjekast lader punktmutationen i FV ikke til at have betydning for, hvordan koagulationssystemet reguleres. Men mutationen gør, at en bestemt del af FV bliver udtrykt som introns i stedet for exons, hvilket medfører, at FV bliver kortere end normalt. Det betyder, at et bestemt koagulationshæmmende protein i særlig høj grad binder sig til FV, og det er det, der skaber den øgede blødningstendens,« siger professor Björn Dahlbäck fra afdelingen for klinisk kemi på Lund Universitet. 

De proteiner, der i særlig høj grad binder sig til det det muterede FV, kaldes Tissue Factor Pathway Inhibitors (TFPI). Det har længe været kendt, TFPI er med til at regulere koagulationssystemet, men det specifikke samspil med FV er først nu blevet blotlagt.

»At vi nu begynder at forstå årsagerne til, at TFPI nogle gange forekommer i meget høje niveauer i blodet, er vigtig viden, når vi skal udvikle nye lægemidler til at hæmme TFPI. Det kan vise sig at blive en stor hjælp for mange patienter med blodsygdomme,« siger Björn Dahlbäck.    

Når den pågældende punktmutation i FV er til stede vil bindingsstedet for TFPI eksponeres i et større omfang, end det ellers er tilfældet. Derfor binder TFPI sig hyppigere til FV, hvilket ødelægger blodets naturlige evne til at koagulere. TFPI er små proteiner, der er afhængige af at binde sig til større proteiner for at overleve. 

Forskerne blev opmærksomme på mutationen i FV hos en familie fra Houston, der igennem flere generationer havde lidt af den sjældne autosomale lidelse, The East Texas Bleeding Disorder, hvis årsag det indtil for få år siden ikke havde været muligt at identificere. Familiemedlemmerne havde alle en øget tendens til blødning, selvom deres koagulationssystem umiddelbart så ud til at fungere, som det skulle. Men det skulle altså vise sig, at deres sygdom var relateret til den punktmutationen i FV, som i samspil med TFPI hæmmer koagulationssystemet. 

East Texas Bleeding Disorder nedarves dominant. I fire generationer havde 22 medlemmer af familien fra Houston sygdommen. Det gjorde sig gældende for alle de syge familiemedlemmer, at deres blod havde en længere koagulationstid end vanligt, mens de tilsvarende havde en normal koncentration af alle blodets koagulationsfaktorer.

Skriv kommentar