Kære læser,

For femte år i træk samler Dagens Medicin og Netdoktor sundhedsdanmark til årets store sundhedskonference, ‘2 dage for sundheden’, som afholdes den 21.-22. november i København. 

I år stiller vi skarpt på fremtidens sundhedsvæsen. Over to dage og fire forskellige spor vil du kunne opleve en række spændende oplægsholdere præsentere de nyeste sundhedsteknologier og ledelsestrends, der vil præge udviklingen i sundhedssektoren i de kommende år. 

Du kan booke billet til en ekstra god pris inden 24. september. Se hele det spændende program og tilmeld dig her.

Jeg håber, at vi ses til konferencen i november.

Med venlig hilsen

Jesper Bernstorf Jensen

Ansv. chefredaktør

Dagens Medicin

Hovedstadens kræftlæger måtte gå tomhændet hjem

I et nyt fase 3-studie viser lægemidlet Enhertu markant forbedret overlevelse hos en underbehandlet gruppe af brystkræftpatienter. Alligevel vil Region Hovedstadens Lægemiddelkomité ikke imødekomme klinikernes ansøgninger om ibrugtagning. Formand for brystcancergruppe peger på fejl i systemet.

*|INTERESTED:Temaer:Lunger|*
Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Cancer|*

Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet

Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde senere i november.

Annonce

Klar overlevelsesfordel ved brystbevarende operation for brystkræft

Der er i store træk to måder at operere brystkræft på – enten ved en brystbevarende operation eller fjernelse af hele brystet. Nu viser en kæmpe analyse med data på flere end 1,3 mio. kvinder, at den brystbevarende operation kommer med en hel klar overlevelsesfordel. Det skal være den klart foretrukne behandling, siger professor Peer Christiansen.

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Hjerter|*

Stor hjertekongres bringer specialerne tættere sammen

Årets hjertekongres for American Heart Association havde fokus på sammenhængen mellem hjertesygdom, nyresygdom og diabetes. Professor og overlæge Peter Gæde kommer her med sit bud på, hvad der var det mest interessante på kongressen.

Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*
Ad

Vinder: Forbedringsproces har bragt Sydjylland til tops i behandling af ADHD

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Sydjylland, bestående af afdelinger i Esbjerg, Aabenraa og Vejle er bedst til behandling af ADHD. Afdelingerne har arbejdet systematisk på at forbedre deres arbejde og skabe en fælles standard ved hjælp af data, siger ledende overlæge Thorsten Schumann.

Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|*

Vinder: ­Cheflæge vil have tvær­regionalt ­vikarstop

Når Preben Friis, der er cheflæge i Regionspsykiatrien Midt, på vegne af medarbejderne ved PMI Sengeafsnit kan kalde sig vinder i kategorien behandling af depression er det på trods. For udfordringerne med især personalemangel fylder i hverdagen.

Annonce

Juraprofessor om Progardiasag: Man kan ikke afvise dokumentfalsk

Hvis lægen, der påstår aldrig at have set eller skrevet under på AUH’s bekymringsskrivelse om Progardias brug af MR-vejledt fokuseret ultralyd, taler sandt, har ledelsen på AUH efter alt at dømme overtrådt lovgivningen om dokumentfalsk, vurderer juraprofessor Sten Schaumburg-Müller. 

Fokus på løsninger i stedet for kriser

Dagens Medicins konference ‘2 dage for sundheden 2022’ blev åbnet med en diagnose af et sundhedsvæsen i krise. Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm luftede sine visioner for vejen frem, og visionerne blev af nogle deltagere mødt positivt, mens andre udfordrede dem.

Annonce

Lægevagtskonflikt ser ud til at trække ud i Region Syddanmark

I sidste uge brød forhandlingerne om en ny lægevagt sammen i Region Syddanmark. Lykkes det ikke parterne at finde tilbage til forhandlingsbordet, risikerer konflikten både at trække ud og brede sig til mere end lægevagten i Syddanmark.

Topforsker: Empagliflozin-studie var det vigtigste på ASN

Ingen over og ingen ved siden af. Ifølge professor og overlæge Peter Rossing var et studie med empagliflozin til behandling af nyresygdom det vigtigste til årets store nyrekongres for American Society of Nephrology. Studiet understøtter også guidelines på området.

Ad

Dansk hensigtserklæring skal nedbringe vægtstigma

På en stor politisk konference om stigmatisering af mennesker med overvægt præsenterede Nationalt Center for Overvægt en dansk hensigtserklæring. Formålet er at nedbringe eksisterende stigma.

Ad

Uglens kloge ord om pandemien

Boganmeldelse: I sin nye bog tager professor Jens Lundgren læseren med hele vejen gennem godt to års pandemihåndtering, og undervejs øser han af sin enorme viden og uddeler ris og ros som fortjent. Det er der kommet en vellykket og troværdig bog ud af, som vil stå tilbage som et medicinsk-historisk dokument.

»Musik er som varm mælk og honning for min hjerne«

KULTURKANYLEN Kultur og musik har altid spillet en stor rolle i læge Cæcilie Bachdal Johansens liv. Hendes barndomshjem var fyldt med kunst og middelaldermusik, og i mere end et årti har hun sunget i kor. I dag bruger hun musik både til at slappe af og fordybe sig i sit arbejde.

Annonce

Tal nu sundhedsvæsenet op

Sundhedsvæsenets udfordringer er ikke til at overse, og problemer med rekruttering, fastholdelse, ventelister, psykiatri osv. har fyldt meget i landets medier. Men inden vi tæsker løs på sundhedsvæsenet, skal vi lige huske på, at vi faktisk er blandt de allerbedste i verden, og det ændrer en række store strukturelle udfordringer ikke på.

Valgets konsekvenser

Det er ikke kun den kommende regering, der skal kigge indad. Lægerne skal bidrage til et sundt fællesskab for dem selv, deres kollegaer og patienterne.