Kommunal deltagelse i kliniske kvalitetsdatabaser skal bidrage til bedre overblik over patientforløb Sektorsamarbejde mellem hospitaler, almen praksis og kommuner om kvalitetsdatabaser kan blive et vigtigt redskab til at hjælpe de svageste hjertepatienter, mener formanden for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase er sammen med opfølgningsprogrammet for cerebral parese den eneste database, der i større grad indeholder data om den kommunale behandling. Som formand for hjerterehabiliteringsdatabasen ser Kristian Korsgaard Thomsen, overlæge på Hjertemedicinsk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, klare fordele ved et tættere datasamarbejde mellem sektorerne. »Det vil helt sikkert være i alles interesse – og ikke mindst patienternes – at data fra både hospitalerne, praksissektoren og det kommunale sundhedsvæsen integreres i kliniske kvalitetsdatabaser og dermed forhåbentlig sikrer et...