De bedste til behandling af KOL Generel fremgang i KOL-behandling

KOL er en af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Danmark og er ansvarlig for mange akutte hospitalsindlæggelser, ambulante kontakter på sygehusene og besøg i almen praksis. Det skønnes, at mellem 100.000 og 130.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL, og epidemiologiske studier antyder, at omkring 400.000 danskere har KOL, hvis også de lettere tilfælde medregnes. 

Det er i Hobro, at den bedste opfyldelse af alle kvalitetsindikatorer findes og sikrer det mellemstore hospital førstepladsen inden for behandling af KOL.

Det viser årsopgørelsen fra Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. I opgørelsen er der medtaget over 50.000 ambulante besøg og ca. 22.000 indlæggelser. Det er kun patienter, som har haft et ambulant forløb, som har varet mere end én dag, der er medtaget, men det svarer til ca. 96 pct. af alle patienter. 

Årsopgørelsen af indikatorer for kvalitet inden for KOL-diagnostik og behandling i hospitalssektoren viser, at der er sket generelle forbedringer, når det drejer sig om at opfylde de otte indikatorer. Man er i dag tættere på, at alle standarder bliver opfyldt på landsplan, der afspejler en blanding af bedre kvalitet af KOL-behandlingen, en mere konsekvent rapportering til Lands Patient Registret og brug af de rigtige indikatorkoder. 

Som helhed har området samlet rykket sig ca. 1-2 pct. hvad angår opfyldelsen af de fleste ambulante indikatorer. 

Forskellene mellem de enkelte regioner er også blevet mindre, selvom der stadig er nogle forskelle. Region Sjælland og Region Hovedstaden har forbedret sig mest på indikatoropfyldelsen, men de har stadig et stykke vej for at nå op på den høje opfyldelse, som ses i Region Midtjylland. 

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ‘Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: Årsrapport 2014’, omregnet til indekstal og vægtet.

Skriv kommentar