Kamp om det geriatriske speciale

Kamp om det geriatriske speciale Speciallæger i geriatri kan ikke få tildelt et ydernummer og derfor ikke modtage tilskud fra det offentlige. 

Står det til Danske Regioner, bliver det ved med at være sådan fremover, mens Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) mener, at geriatrien skal lægges ud som speciale.   

Indtil for få uger siden havde speciallæger i geriatri udelukkende deres gang på sygehusene og i ambulatorierne, da det geriatriske speciale ikke er lagt ud i praksis. Det ændrede sig, da speciallæge i geriatri, Hanne Kirkby, 7. marts i år slog dørene op til Danmarks første private speciallægeklinik for geriatri i Skodsborg. Det gjorde hun, fordi hun mener, at der er et behov for at flytte en del af den geriatriske behandling tættere på borgerne:

»Det mest optimale behandlingsforløb opnår vi ved at observere den geriatriske patient i patientens eget hjem. Det er vigtigt, at vi opdager de forkerte piller i medicinskabet og ser det løse gulvtæppe, som udgør en faldrisiko i patientens hjem. En praktiserende speciallæge i geriatri har mulighed for at foretage den slags hjemmebesøg — det har en geriater på et sygehus ikke,« fastslår Hanne Kirkby. 

Hanne Kirkby møder opbakning fra sin fagforening, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), som ved sidste forhandling med Danske Regioner stillede krav om en overenskomstdækning af det geriatriske speciale. FAPS mener, at geriatrien i høj grad har sin berettigelse ude i praksis. Geriaterne repræsenterer en faglighed, som med stor fordel kan placeres tæt på de patienter, der har behov for den geriatriske behandling, lyder det fra Carl Johan Erichsen, formand for FAPS:   

»Ældre patienter har gavn af at blive behandlet tæt ved eller i eget hjem. Set i lyset af, at sygehusvæsenet bevæger sig imod at samle de faglige ressourcer på få højtspecialiserede sygehuse, vil det være relevant med et borgernært alternativ til de ældre patienter i form af praktiserende geriatere i lokalområdet,« siger Carl Johan Erichsen.

Som en konsekvens af, at andelen af ældre vokser, forudser Carl Johan Erichsen, at efterspørgslen på praktiserende speciallæger vil stige i fremtiden. Ifølge Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning under Seruminstituttet er arbejdsstyrken af uddannede speciallæger i geriatri steget fra 55 læger i år 2000 til 80 læger i 2009. »Den demografiske udvikling og den voksende arbejdsstyrke af geriatere understreger, at vi bør lade geriaterne fungere uden for sygehusene også,« mener Carl Johan Erichsen.

Danske Regioner afviser krav
Danske Regioner stillede sig under overenskomstforhandlingerne afvisende over for kravet om at indføre geriatri i praksissektoren. Baggrunden for regionernes afvisning var, at de behandlingsmæssige behov, som kendetegner geriatriske patienter, ifølge regionerne, vanskeligt vil kunne opfyldes i praksissektoren. Kontorchef i Danske Regioner, Kirsten Jørgensen, forklarer: »Geriatriske patienter er ofte akutte og har brug for en tværfaglig indsats. Dvs. der skal være umiddelbar mulighed for at inddrage forskellige specialer og fagpersoner i udredningen og behandlingen. Det tværfaglige aspekt har vanskelige vilkår i praksissektoren, og de geriatriske patienters behov varetages derfor bedst på sygehusene,« siger Kirsten Jørgensen. 

Hun understreger vigtigheden i at sætte de geriatriske patienters behov i første række: »En praktiserende speciallæge i geriatri kan behandle sin patient ud fra en faglig viden, men er patienten akut og kræver en tværfaglig indsats i situationen, vil patienten være bedre tjent med at blive behandlet på sygehuset, hvor de tværfaglige ressourcer er samlet på forhånd,« understreger Kirsten Jørgensen.

Desuden befinder størstedelen af geriatriske patienter sig allerede på sygehusene: 

»Det er ikke et valg fra vores side at placere de geriatriske patienter på sygehusene og i ambulatorierne: Det er ganske enkelt dér, de er — og af den grund også dér, vi får mest ud af at samle ressourcerne,« siger Kirsten Jørgensen. 

At de fleste geriatriske patienter befinder sig på sygehusene, mener Hanne Kirkby, er en konsekvens af et hul i systemet. Så længe speciallæger i geriatri ikke kan få tildelt et ydernummer, har de geriatriske patienter i realiteten kun mulighed for at blive tilset af egen læge eller indgå i et højt specialiseret behandlingsforløb på et sygehus: »Ved at indrette systemet sådan undergraver vi den vigtige, præventive indsats, som en praktiserende speciallæge i geriatri kan tilbyde — en indsats, som kan forebygge, at de ældre patienter ender med en hospitalsindlæggelse,« forklarer Hanne Kirkby.

Behov for geriatere på sygehuse
Else Marie Damsgaard, klinisk professor i geriatri ved Aarhus Universitet, mener i tråd med Danske Regioner, at geriatrien først og fremmest hører til på sygehusene og i ambulatorierne. Hun fastslår, at geriatriens helt store udfordring lige nu er overbelægning på sygehusene: 

»Giver vi grønt lys for, at geriaterne kan slå sig ned uden for sygehusene, risikerer vi at dræne sygehusvæsenet for faglige ressourcer. Det må for alt i verden ikke ske i dag, hvor der er et enormt behov for den geriatriske indsats på sygehusene,« siger Else Marie Damsgaard.

Hun afviser ikke, at det geriatriske speciale bliver lagt ud i praksis i fremtiden, men det er nødvendigt at håndtere et problem ad gangen, siger hun: »Lige nu afspejler udbuddet af uddannelsesstillinger inden for det geriatriske speciale ikke den efterspørgsel, vi oplever ude på sygehusene. Skal det geriatriske speciale yderligere bredes ud i praksis, er det nødvendigt med flere uddannelsesstillinger,« siger Else Marie Dams-gaard og tilføjer: »Og hvad angår det geriatriske speciale, er Sundhedsstyrelsens prognoser for fordelingen af hoveduddannelsesforløb ude af trit med virkeligheden,« siger hun.

Else Marie Damsgaard fremhæver, at det geriatriske speciale er gået fra at være et langtids rehabiliteringsspeciale til i langt højere grad at være et speciale kendetegnet ved, at geriaterne arbejder i akutte, udgående teams. Den forebyggende indsats, som Hanne Kirkby mener, at en praktiserende geriater kan tilbyde, bliver i høj grad allerede varetaget af akutte teams på sygehusene: 

»Geriaterne på sygehusene står i frontlinjen og er klar til at rykke ud. De vurderer, om de geriatriske patienter kan behandles i eget hjem, eller om det er nødvendigt at bringe dem ind på sygehuset,« forklarer Else Marie Damsgaard.      

Hun tvivler på, at en praktiserende geriater vil være med i en akutordning, hvor natte- og weekendvagter er obligatoriske, da det, ifølge Else Marie Damsgaard, typisk vil være de speciallæger, som er lidt oppe i årene og ikke orker akutte vagter, der ønsker at slå sig ned som praktiserende læger.

Skriv kommentar