Visionær klinikchef til Psykiatrisk Center København

Ansøgningsfrist: 02/10/2020 Psykiatrisk Center København

Vil du være med til at forme fremtidens psykiatri på Danmarks største psykiatriske center?

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden varetager en lang række almene og specialiserede tilbud og er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som bl.a. udspringer af centrets anerkendte forskning. Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang med patienten i centrum og med et stærkt fokus på at forebygge brugen af tvang.

Vi søger en visionær klinikchef med høj faglighed, stærke ledelsesmæssige kompetencer og solid erfaring fra sengepsykiatrien.

Psykiatrisk Center København (PCK) har 1200 ansatte, inkl. en stor forskningsenhed. Centret ledes af en centerledelse bestående af en centerchef, tre klinikchefer og tre udviklingschefer. Du bliver en del af en engageret centerledelse med høje ambitioner og som arbejder tæt sammen i et
uformelt fællesskab.

Dine ansvarsområder
Du bliver som klinikchef overordnet lægefagligt ansvarlig for patientbehandlingen og for læger og psykologer i samarbejde med de øvrige klinikchefer. Du indgår i det strategiske arbejde i centerledelsen, der løfter indsatserne på tværs af centret.

Sammen med udviklingschefen skal du lede sengeafsnittene på Frederiksberg og Rigshospitalet. Således får du det overordnede lægefaglige ansvar for sengeafsnittene på Frederiksberg og Rigshospitalet med fem åbne afsnit, fem lukkede afsnit, samt et lukket ældrepsykiatrisk afsnit.

Du indgår desuden i forskellige tværgående fora i Region Hovedstadens Psykiatri, som bl.a. omhandler kvalitetssikring, forskning og udvikling.

Dine hovedopgaver:

 • Som en del af centerledelsen indgå i løbende organisatorisk udvikling af centret og sikre implementering af strategier og handleplaner, samt realisering af centrets årsaftale.
 • Sikre rammerne for et professionelt og nærværende behandlingsmiljø på et højt fagligt niveau.
 • Ansvarlig for patientforløb og lægelig behandling samt for den faglige videreudvikling af patientbehandlingen, herunder at understøtte og facilitere forskning.
 • Ansvarlig for at understøtte effektive og sammenhængende patientforløb, der inddrager patienten og dennes netværk.
 • Ansvarlig for grund- og videreuddannelse af læger.
 • Udvikle og fastholde medarbejdere og bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Vær med til at samle fremtidens psykiatri på Bispebjerg
Vi står over for en kompleks og spændende forandring, idet vi de kommende år skal samle centret fysisk og organisatorisk i et funktionelt, lyst og imødekommende nybyggeri på Bispebjerg.

Indflytningen foregår i faser. Opgaven bliver derfor i første omgang at varetage rollen som klinikchef for Psykiatrisk Center Københavns afsnit på Rigshospitalet og Frederiksberg frem til 2022, og fra 2022 til 2024 for afsnittene på Frederiksberg. I 2024 samles størstedelen af sengene i et færdigt, samlet center på Bispebjerg. Som klinikchef får du stor indflydelse på opgaven med til at sætte de faglige og organisatoriske ambitioner for samlingen af Psykiatrisk Center København, herunder på forberedelsen, og du får mulighed for at præge processen før, under og efter indflytningen.

Kompetencer
Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven.
 • Har ledelseserfaring og påtager dig aktivt lederskabet både i forhold til egne og medarbejdernes opgaver.
 • Har visioner og konkrete ideer til realiseringen af Ny Psykiatri Bispebjerg.
 • Vægter åben kommunikation, og kan formidle beslutninger til og fra ledelsesniveauerne i organisationen og sikre, at de bliver fulgt i det kliniske arbejde.
 • Arbejder engageret og målrettet med de forskellige opgavetyper, og har erfaring med og interesse for driftsledelse herunder resultatopfølgning og styring af ressourcer.
 • Formår at bidrage til at bringe forskningen i centrum af klinisk praksis.
 • Er rollemodel for ledere og medarbejdere og bidrager til at skabe et velfungerende arbejdsmiljø.
 • Har erfaring med løbende udvikling af kvalitet og planlægning samt datadrevet, systematisk forbedringsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Klinikchefen refererer til centerchefen.

Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.

Du kan læse stillings- og personprofilen her. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Line Duelund Nielsen på tlf. 40 18 34 66 eller mail: Line.Duelund.Nielsen@regionh.dk eller til Lars Muusmann, MUUSMANN på tlf. 40 76 72 27.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfristen er fredag den 2. oktober 2020.

Første ansættelsessamtalerunde i forbindelse med ansættelsen af ny klinikchef forventes afholdt onsdag den 7. oktober kl. 12.00 – 16.00, og anden samtalerunde forventes afholdt onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16.30 – 19.00. Der vil i forbindelse med udvælgelsesforløbet blive foretaget test mellem 1. og 2. samtalerunde.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Du kan læse mere om Psykiatrisk Center København her.