Vil du være praktiserende licenslæge i Skjern? I alt op 4 lægekapaciteter i Skjern inkl. tilknyttede patienter, annonceres nu til praktiserende læger med opstart 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 02/04/2024 Region Midtjylland

Du kan som ansøger give dine ønsker til hvordan klinikken skal tilpasses. Klinikken skal drives som licensklinik med mulighed for overtagelse på sigt. Kliniklokalerne stilles dermed til rådighed for dig uden forudgående betaling og dele af personalet bistår dig i din nye klinik.

Går du med tanker om at starte egen praksis? Så har du nu muligheden for at prøve det i Skjern – en aktiv by tæt på naturen. Her kan du kan blive læge i en licensklinik med mulighed for at overtage senere, så du slipper for de store investeringer fra start. Region Midtjylland søger alment praktiserende læger der er interesserede i at slå sig ned som faste læger i en veletableret klinik. Der er mulighed for delepraksis, faglig sparring med erfarne praktiserende læger og samarbejde om driften med andre lægeklinikker.

Om klinikken i Skjern
Klinikken i Skjern drives i dag som regionsklinik, efter at Region Midtjylland overtog praksis i juni 2023. Klinikken har i alt ca. 6.700 patienter tilmeldt de 4 lægekapaciteter. Klinikken ligger centralt i Skjern by tæt ved tog- og busstation. Der er mange konsultationslokaler til både læger og sygeplejersker, laboratorie, behandlerum og mulighed for fælles sekretariat. Klinikken er ud over læger, bemandet med praksispersonale i form af primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/lægesekretærer. Der er desuden ansat en daglig administrativ leder og en praksismanager. Både oprettelse og den videre drift at regionsklinikken er gennemført i samarbejde med PLO-Midtjylland.

Hvad vil det sige at drive en licensklinik?
Som ejer af en klinik på licensvilkår, er du selvstændig erhvervsdrivende som alle andre almen praktiserende læger, og driver praksis efter overenskomsten indgået mellem PLO og regionerne. Den væsentlige forskel er, at du med licensaftalen bliver fritaget for dele af de administrative opgaver, samt at klinik, personale og lokaler stilles til rådighed for dig af regionen. Hvis du på sigt får interesse for at overtage klinikken på almindelige overenskomstvilkår, så er der også mulighed for dette. Omvendt har du også mulighed for at træde ud af licensaftalen igen, da aftalen kan opsiges med seks måneders varsel.

Med andre ord giver en licensklinik mulighed for at fokusere på lægegerningen og få erfaringer med drift af praksis, mens regionen påtager sig risikoen for blandt andet investeringer og lokaler i opstarten af klinikken, samt håndterer dele af administrationen. Omfanget heraf aftales nærmere med regionen. Rammerne for licensaftaler er aftalt mellem PLO-Midtjylland og Region Midtjylland og kan findes her.

Besøg klinikken
Vi åbner gerne dørene for dig og viser klinikken frem. Vi kan også tilbyde at arrangere en guidet rundvisning i Skjern og omegn. Du er derfor meget velkommen til at kontakte regionen og lave aftale om et besøg.

Kontakt
Har du spørgsmål til annonceringen er du velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Peter Balleby Jensen, tlf. 21620195, kontorchef i Koncernøkonomi Anne Birgitte Jæger, tlf. 24238910 eller ledende cheflæge i klinikken Lotta Nielsen, tlf. 25478240.

Du kan også kontakte praktiserende læge, og medlem af PLO-Midtjyllands bestyrelse, Karsten Rejkjær Svendsen, tlf. 20493912, e-mail: rejkjaer@dadlnet.dk.

Om Skjern
Skjern er Ringkøbing-Skjern Kommunes næststørste by med knap 8.000 indbyggere. I Skjern kan du bo helt tæt på naturen og de store rekreative arealer omkring Skjern Å – Danmarks eneste floddelta. Her er der mulighed for at fange laks, se på sjældne dyr, fugle og planter. Eller løbe, cykle eller vandre af kilometerlange spændende ruter. Der er heller ikke langt til vandsportsmulighederne i Vesterhavet og Ringkøbing Fjord.

Skjern er en dynamisk by med vilje til forandring og fornyelse. Her er alle klar til at handle og bakke op om f.eks. spændende projekter i Skjern Udviklingsforum, der sammen med frivillige står bag byens grønne korridor, vandhaverne og Remissen Skjern.

Der er flere store eksportvirksomheder, og Skjern Håndbold har i årevis været med til at skabe fællesskab og sætte byen på landkortet.

Skjern har også gode daginstitutioner, skoler og efterskole, gymnasier og erhvervsskole samt Kulturskolen Ringkøbing-Skjern. Der er masser af muligheder for at være aktiv i fritiden lige fra yoga, Skjern Å Bad til paddeltennis. Der er også et aktivt handelsliv og flere gode restauranter.

Skjern er et knudepunkt for togforbindelser mod nord, syd og øst. Der er en halv times kørsel til motorvejene mod syd og øst. I bil er der f.eks. halvanden times kørsel til Aarhus.

Du kan læse meget mere om at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune på www.flytmodvest.dk.

Har du spørgsmål til Skjern og området, er du velkomment til at kontakte Ringkøbing-Skjern Kommunes bosætningskoordinator Dorthe Frydendahl, tlf. 20 60 16 58 eller e-mail: dorthe.frydendahl@rksk.dk.

Job til din partner
I Ringkøbing-Skjern Kommune er der et særligt tilbud til tilflyttere, der gerne vil have job i området. Det vil sige også til din kæreste eller ægtefælle, hvis du vælger at blive licenslæge i Skjern. Din partner kan via Tilflytterjobordningen få sit CV sendt ud til over 700 virksomheder i erhvervsrådets netværk.

Sådan søger du
Der kan søges om at blive licenslæge i Skjern via ansøgning til regionen. Region Midtjylland gennemfører personlige samtaler med alle ansøgere. Samtaler vil blive gennemført i uge 15 på video eller på regionshuset i Viborg. Ansøgere vil modtage særskilt invitation hertil efter ansøgningsfristens udløb.

Indsend din ansøgning
Der ansøges ved at udfylde og returnere ansøgningsskemaet i underskrevet stand. Vilkår og betingelser for annonceringen fremgår af ansøgningsskemaet.

Fristen for at indsende ansøgning er 2. april 2024, kl. 11:59

Hvordan sender jeg min ansøgning?
Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes til: koncernoekonomi.laegedaekning@rm.dk

Evaluering
Region Midtjylland lægger særlig vægt på, at ansøger kan sikre langvarig kontinuitet i lægebemandingen og derudover indgå i konstruktivt samarbejde med regionen og de øvrige lægepraksis i Skjern.

Licensaftale
Efter samtaler kan der indgås aftale med ansøgere om funktion som licenslæge. Se bilag 3 for udkast til denne aftale. Aftalen vil have en løbetid på 5 år. Efter aftalens udløb har licenslægen mulighed for at overtage lægekapaciteten og klinikken.

Betingelser
Lægepraksis skal drives som licensklinik i henhold til aftale herom og derudover på almindelige overenskomstmæssige vilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis, samt i henhold til gældende vagtinstruks i Region Midtjylland.

Ansøgninger kan alene afgives af læger med ret til at påtage sig almen praksis i henhold til Sundhedsloven og Overenskomst om almen praksis, samt kan fremvise en tilfredsstillende børneattest.

Lægeklinikken skal efter overtagelse fortsat drives fra denne lokation og relevant personale vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse.

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle ansøgninger.

Gå direkte til
Om klinikken i Skjern
Om Skjern
Sådan søger du

Søg job

For at søge dette job send ansøgning til koncernoekonomi.laegedaekning@rm.dk

Søg via webmail Gmail / AOL / Yahoo / Outlook