Vikar for reservelæge søges ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen er en stilling ledig som vikar for reservelæge. Stillingen er et 12-måneders vikariat ledig til besættelse pr. 1. marts 2020.

Dette job er udløbet

Forløbet indledes med seks dages introduktion. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter.

Uddannelsen organiseres af én uddannelsesansvarlig overlæge, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Da der er tale om uklassificeret ansættelse har afdelingen ikke pligt til formel uddannelse. Lægen er vagtfri under hele ansættelsen. Daglig arbejdstider på hverdage fra 08.00 – 15.24.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på, at ansøger udviser positiv holdning samt er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4900 eller på afdelingens hjemmeside.

Motiveret ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest den 30. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.