Vikar for reservelæge søges til Psykiatriens Hus i Silkeborg Regionspsykiatrien Midt søger en vikar for reservelæge til Psykiatriens Hus, Silkeborg i perioden 15/7 – 30/11 2020.

Dette job er udløbet
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DuVwHGWU3ao]

Stillingen er indplaceret i Døgndækkende Hjemmebehandlingsteam.

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam..

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.
Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Vi kan tilbyde

  • Samarbejde med et engageret personale
  • Gode muligheder for efteruddannelse
  • Daglig supervision ved speciallæge
  • Vagtfri stilling med dagarbejde på hverdage

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Yngre læger.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, indsendes digitalt via stillingsopslaget, senest 4/6-2020.

Ansættelsessamtaler afholdes 8/6-2020.

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 eller på mail: Kirsten.Goetzsche-Larsen@ps.rm.dk eller hos overlæge, funktionsleder Preben Friis, Psykiatriens Hus, Silkeborg, tlf.: 7847 5802.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.