Vikar for afdelingslæge søges ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som vikar for afdelingslæge i et år, ledig til besættelse pr. 1. september 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 20/06/2021 Aarhus Universitetshospital

Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som vikar for afdelingslæge i et år, ledig til besættelse pr. 1. september 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du tilknyttes det kolorektale team og skal primært deltage i udredning og behandling af patienter med avanceret kolorektal cancer.

Mave- og Tarmkirurgi varetager alle funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område, inklusive de højt specialiserede funktioner, som er organiseret i teams. Herudover varetager afdelingen på hovedfunktionsniveau, et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen samt alle akutte funktioner. Endvidere indgår afdelingen i varetagelsen af Vestdansk Blødningscenter og Traumeteamet. Akut og Traumefunktionen er organiseret i eget Akutte kirurgiske team. Modtagelsen af de akutte kirurgiske patienter håndteres primært i regi af den Fælles Akutafdeling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og der ønskes en tilknytning til det kolorektale team, hvorfor du gerne må dokumentere interesse og viden inden for dette område.

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10-12 skiftet tilstedeværelsesvagt, med to-holds drift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdag-søndage og helligdage. Herudover er der en 10-12 skiftet dagtjeneste 09.00-15.00 lørdag-søndage samt helligdage.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr. med. Lone S. Jensen på 4013 2224 eller på lonsusje@rm.dk.

Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 20. juni 2021. Ansættelsessamtale stiles mod afholdelse i uge 27, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.