Vikar for 1. reservelæge til Klinik for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse den 1.9.2022 opslås hermed en tidsbegrænset 1. reservelægestilling ved Klinik for Hud- og Kønssygdomme. Ansættelsen løber frem til 31.12.2022.

Dette job er udløbet

Ansøger, der er speciallæge eller har stor erfaring inden for det dermato-venerologiske speciale vil blive prioriteret. Stillingen vil dreje sig om afvikling af patienter, der står på venteliste til behandling i afdelingen. Det vil således være en patientgruppe med en bred vifte af dermatologiske diagnoser.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.

Om afdelingen:
Hud- og Kønssygdomme er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtigelser tilknyttet Aarhus Universitet, og afdelingen er den eneste specialafdeling i Region Midtjylland inden for specialet. og er ansvarlig for behandling af alle typer hudsygdomme og seksuelt overførte sygdomme.
Afdelingen hører under Aarhus Universitetshospital og er placeret i Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang F3, plan 2, F202,8200 Aarhus N.

I afdelingen arbejder medarbejderne både med forskning, diagnostik, behandling og pleje, og afdelingen modtager patienter i alle aldersgrupper primært fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men også patienter med hudsygdomme fra de andre regioner i Dannmark.
Afdelingen har højt specialiserede funktioner inden for 7 ud af 11 af de dermatologiske fagområder som er udpeget til højt specialiserede.
I Hud- og Kønssygdomme gennemføres årligt cirka 35.000 ambulante besøg og både telefon- og telemedicinske konsultationer. Afdelingen har fem døgnsenge på hverdage og to i weekenden.

Vi har ca.70 medarbejdere i afdelingen fordelt på faggrupperne; læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, sekretærer, bioanalytikere, diætist, socialrådgiver og psykolog. Derudover samarbejder afdelingen blandt andet med fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Afdelingen har specialklinikker for bindevævssygdomme, OP og laserbehandling, psoriasis, genodermatoser, kontakteksem, arbejdsdermatologi, venerologi, kutane lymfomer, atopisk eksem, urticaria, lysdermatoser, hidrosadenitis og kroniske sår. Til specialklinikkerne er der tilknyttet speciallæger, plejepersonale, sekretærer og bioanalytikere, samt i udvalgte tilfælde socialrådgiver, diætist og terapeuter, med særlig kompetence inden for det givne område. Der foregår stor tværfaglig aktivitet i hele afdelingen.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med en række afdelinger, sygehuse og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning.
Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Afdelingen har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Afdelingen er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, er velfungerende og har en god og positiv tone.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Deleuran på telefonnummer 7846 1851, mail: mettdele@rm.dk.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 1.6.2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.