Vicedirektør til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Dette job er udløbet

Som vicedirektør vil du sammen med den øvrige direktion stå i spidsen for et af landets største akuthospitaler. Hospitalet har 4.200 medarbejdere og betjener 468.000 borgere. Du vil indgå i en velfungerende og strategisk arbejdende direktion, som lægger vægt på gensidig tillid og konstruktiv sparring.

Du bliver en del af et hospital, der er kendetegnet ved en tydelig faglig ambition og en innovativ tænkning i forhold til at håndtere de aktuelle udfordringer og muligheder. Vi er et samarbejdende hospital – på tværs af fag, specialer og sektorer. Og vi er Byens Hospital – beriget af en mangfoldighed hos både patienter og medarbejdere. Vi er beliggende i grønne oaser, midt i Danmarks mest pulserende byliv. Samtidig er hospitalet veldrevet og velrenommeret, og kendetegnet ved gode og frugtbare samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

Som vicedirektør kommer du til at indgå aktivt i arbejdet med at transformere hospitalet organisatorisk frem mod ibrugtagning af et stort kvalitetsfondsbyggeri på i alt 112.000 m2. Regionens og hospitalets strategiske fokusområder skal omsættes til konkret handlen og indsats, der gør en forskel for patienterne. Vi er blandt andet optagede af høj faglighed, rekruttering og fastholdelse, patientinddragelse, digitalisering, udvikling i samarbejde med vores kolleger i kommuner og almen praksis og værdibaseret sundhed. Hertil kommer muligheden for at bidrage på tværs af hele Region Hovedstaden gennem deltagelse i regionale strategiske indsatser.

Vi forventer, at du med afsæt i en relevant sundhedsfaglig uddannelse (formodentlig som sygeplejerske) har opnået betydelig ledelseserfaring.

Yderligere information

Stillingen besættes på kontraktvilkår (tidsubegrænset overenskomstansættelse) i henhold til Aftale for chefer i Region Hovedstaden.

Du finder en uddybende jobprofil på www.bispebjerghospital.dk eller www.genitor.dk . Du er velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor på 3141 0587 / jm@genitor.dk  eller hospitalsdirektør Anne Jastrup på 3863 6069.

Ansøgningsfristen er søndag den 10. november 2019. Ansøgninger bedes sendt via linket i højre side.


Det handler om liv

Om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed og bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø med behandling og forskning i international topklasse.

Hospitalet er en grøn oase midt i København, og frem mod 2025 bygger vi et helt nyt, unikt hospital, som du kan være med til at forme.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Fakta

  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler
  • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og 400.000 ambulante besøg om året
  • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder højtspecialiseret behandling, forskning og uddannelse
  • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
  • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.