Vi søger en overlæge til Enhed for Angst og OCD, Klinik for PTSD og Angst, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Vil du være med til at udvikle en højt specialiseret klinik i samarbejde med et erfarent og kompetent personale?

Dette job er udløbet

Genopslag

Vil du være med til at udvikle en højt specialiseret klinik i samarbejde med et erfarent og kompetent personale? Du vil få det lægefaglige ansvar for behandlingen i Enhed for Angst og OCD, hvor målgrupperne er patienter med angst, OCD og PTSD – ofte med svær komorbiditet.

 

Klinik for PTSD og Angst er godkendt af Sundhedsstyrelsen til Regionsfunktion funktion og Højt Specialiseret funktion. Enhed for Angst og OCD består (ud over dig) af 11 psykologer, 2 sygeplejersker og 2 sekretærer. Du vil desuden komme til at arbejde tæt sammen med overlægen i Enhed for PTSD, hvor vi bl.a. behandler danske veteraner og traumatiserede flygtninge. Som noget relativt nyt er vi desuden ved at udvikle et tæt fagligt samarbejde med et Sengeafsnit, som specialiserer sig i klinikkens målgrupper.
AUH-Psykiatrien styrkes løbende i funktionen som universitetshospital. Vi arbejder i den forbindelse tæt sammen med Klinik for Depression og Mani samt Klinik for Personlighedsforstyrrelser.

 

Vi behandler årligt omkring 400 patienter i forløb, som har en varighed fra 10 uger til op til ca.1 år (regionsfunktion). Behandlingen er primært kognitivt funderet – og tilbydes individuelt eller i gruppe. Differentialdiagnostisk er spektret diverse angst- og OCD lidelser samt PTSD. Der er ofte komplicerende sociale og somatiske faktorer samt en høj komorbiditet i form af f.eks. psykotiske reaktioner, personlighedsforstyrrelser og misbrug. Behandlingen varetages af psykologer og sygeplejersker i tæt samarbejde overlægen. Der er desuden mulighed for at tilbyde fysioterapi.
Overlægen refererer til funktionsledelsen og i lægefaglige spørgsmål til den ledende overlæge. I dagligdagen er der et lægefagligt samarbejde med klinikkens anden overlæge.

 

Overlægens kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri med bred almenpsykiatrisk uddannelse og erfaring
 • Erfaring med undervisning, psykoterapi, klinisk psykiatrisk forskning og  kvalitetsudvikling
 • Evner og vilje til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

 

Overlægens opgaver og ansvarsområder

 • Forestår og deltager i teamsamarbejdet omkring patienten
 • Har lægefagligt ansvar vedrørende diagnostik og behandling af patienter
 • Har instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • Er ansvarlig for at bestemmelserne i psykiatriloven overholdes
 • Deltager efter behov i udarbejdelse af behandlingsplaner
 • Varetager vejledningsopgaver efter aftale med den daglige ledelse
 • Står til rådighed for faglig rådgivning af andre behandlingsinstanser, herunder sengeafsnit, ambulatorier, praktiserende læger, somatiske afdelinger, socialforvaltningen m.v.
 • Har udviklings- og undervisningsopgaver som led i ansættelsen på Århus Universitetshospital
 • Indgår i overlægegruppen i ADA og forventes her at præge den faglige og organisatoriske udvikling i afdelingen

Ansøgningsfrist
D.11. marts 2021

Ansættelsessamtaler
D. 17. marts 2021

Tiltrædelse
D. 01. maj 2021 eller snarest derefter

Yderligere oplysninger ved henvendelse klinikkens ledelse:

Ledende psykolog Annemarie Gottlieb tlf. 2033 1593
Ledende sygeplejerske Christian Johnson tlf. 2033 1640 eller:
Ledende overlæge Farahna Harees tlf. 2325 8288.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.