Vi søger en afdelingslæge til vores liasonpsykiatriske indsats i Fælles Akutmodtagelsen Stillingen er delt og du vil være tilknyttet arbejdet i Akutafdelingen og de Hurtige Ambulante Tider (HAT) halvdelen af tiden, medens du den anden halvdel vil være tilknyttet Klinik for Bipolar sygdom.

Ansøgningsfrist: 15/12/2023 ADA Klinik for bipolar sygdom 2603

Pr. 01.03.2024 eller efter nærmere aftale søger vi en faglig velkvalificeret afdelingslæge med interesse for at videreudvikle det gode samarbejde vi har med Akutafdelingen, de øvrige somatiske afdelinger i AUH, samt de psykiatriske afdelinger i AUHP.

 

Om stillingen 

Stillingen rummer ikke egentlig funktionsledelse, men i Akutafdelingen vil du skulle være bindeled mellem psykiatrien og Akutafdelingen, hvorfor du sammen med oversygeplejersken vil skulle være med til at sætte retningen for behandlingen. Der vil i stillingen være afsat tid til dette administrative arbejde.

Du vil indgå i et mindre team af faste speciallæger i Akutafdelingen og HAT og sammen skal I være med til at udvikle liasonpsykiatrien og et godt læringsmiljø for de yngre læger, der indgår i arbejdet i Akutafdelingen og i vagten i AUHP. Supervision af yngre læger vil være et centralt element i stillingen.

Da vi ønsker at udvikle det liasonpsykiatriske felt, vil der være gode muligheder for efteruddannelse, ligesom du får mulighed for at deltage i udviklingsarbejde og sætte dit præg på udredningen og behandlingen af patienter i Akut Psykiatri og HAT.

Akut psykiatri er organiseret under AUH og personalet består af sygeplejersker, medens psykiatrien bemander den lægelige del.

I HAT er der to fuldtidsansatte sygeplejersker og to deltidsansatte psykologer – alle med stor erfaring. HAT er en subakut funktion, som modtager subakutte patienter henvist fra egen læge til en akut vurdering. Teamet kan have enkelte patienter, der nyligt er udskrevet og har behov for medicinregulering inden opstart i ambulatorium.

 

Om ADA

Afdeling for Depression og Angst (ADA) er en af fire psykiatriske afdelinger, der til sammen udgør AUHP.

ADA består af 3 specialiserede Sengeafsnit, samt ambulatorierne: Klinik for Bipolar sygdom, Klinik for Depression, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Klinik for PTSD og Angst og Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelse, voksen. Derudover har afdelingen en meget aktiv forskningsenhed.

Medarbejderstaben tæller ca. 475 medarbejdere.

Ønskede kvalifikationer

  • Speciallægeautorisation i psykiatri
  • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
  • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde
  • Erfaring med eller interesse for undervisning og udviklingsarbejde

 

Ønskede personlige kvalifikationer

  • Positivt menneske med klare holdninger
  • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten med patienter og pårørende
  • Fagligt motiveret og med evne til at formidle faglighed og retning for personalegruppen – særligt yngre læger

 

Vi tilbyder

  • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi indenfor liasonpsykiatri
  • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø med mulighed for sparring og et godt kollegialt fællesskab
  • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os som en dynamisk samarbejdspartner til de øvrige psykiatriske afdelinger og til de somatiske afdelinger på AUH.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning, samt relevante bilag fremsendes senest d. 15.12.23.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Farahna Harees, pernhare@rm.dk eller 23258288.

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.