Vi har brug for dig som vores specialeansvarlige overlæge for skadestuen, Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Ansøgningsfrist: 23/09/2021 Slagelse Sygehus

Akutafdelingen på Slagelse Sygehus har store ambitioner. Vi er i gang med Danmarks måske mest ambitiøse forbedringsprojekt indenfor det akutte patientforløb. Vores patienter skal opleve, at vores sygehuse er organiseret ud fra deres behov og værdier, således at fagligheden er, hvor patienten befinder sig. De skal have færrest mulige flytninger og føle sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, diagnose og behandling. Vi ved, at de gode patientforløb starter i Akutafdelingen, og derfor starter de store ambitioner også hos os. For at vi skal lykkes med denne målsætning, har vi brug for en engageret og ambitiøs specialeansvarlig overlæge.

Vi søger en speciallæge i ortopædkirurgi, almenmedicin eller andet relevant speciale med interesse for skadestuearbejde. Du skal være med til at udvikle og lede vores skadestue og skadeklinik samt være en del af afsnitsledelsen i samarbejde med afdelingssygeplejersken. Samtidig skal du indgå i et team-orienteret tværfagligt miljø i vores Akutafdeling.

Vi forventer, at du har interesse i at fortsætte udviklingen af vores faglige kvalitet i håndtering af skader og traumer, ligesom du skal have lyst til supervision og oplæring af afdelingens lægegruppe, plejepersonale samt medicinstuderende.

Du skal være motiveret, ambitiøs, åben og omstillingsparat. Du vil blive ansvarlig for det tværfaglige samarbejde både i afdelingen, men også med det øvrige akutsygehus. Du vil få ansvar for at styrke og vedligeholde det tætte samarbejde, som vi blandt andet har med ortopædkirurgisk afdeling, radiologisk afdeling og fysioterapien, samt andre relevante afdelinger på sygehuset.

Du vil blive ansvarlig for at uddannelsessøgende læger, allokeret til skadestuen, opnår deres uddannelsesmål, og at instrukser og vejledninger er opdaterede jf. nyeste evidens, i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge. Du vil desuden blive ansvarlig for sagsbehandlingen af klage- & erstatningssager omhandlende afdelingens skadestueforløb. Der vil være afsat administrativtid til dette.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af de Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Vores speciallægegruppe er dygtige og præget af høj faglighed, vi har aktuelt 5 speciallæger i akutmedicin.

Skadestuen har ca. 40.000 kontakter / pr. år fordelt på to matrikler (Skadestuen på Slagelse Sygehus / Skadeklinikken på Næstved Sygehus). Vi er ca. 300 ansatte og har aktuelt 42 akutte sengepladser.

Vi er dybt involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse. Herunder er vi en del af Region Sjællands udviklingssamarbejde med Beth Israel Emergency Department i Boston under Harvard Medical Faculty, og vi er involveret i det nye Region Sjælland-Region Skåne samarbejde om etablering af 5-årige uddannelsesstillinger, der fører til en svensk speciallægeuddannelse i akutmedicin.
Endvidere har afdelingen tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns og Syddansk Universitet.

Akutafdelingens lægeteam er opnormeret til 20 speciallæger, ca. 41 uddannelseslæger (KBU, HU- bloklæger og intro.læger i Akutmedicin). Herudover har vi et tæt samarbejde med lægerne fra akutsygehusets øvrige specialer, herunder ortopædkirurgi.

Stillingen som specialeansvarlig skadestuelæge er en overlæge stilling på 37 timer ugentligt, timetallet kan evt. nedsættes efter aftale. Aktuelt har du vagter på hverdage fra kl. 08.00-18.00 samt weekendvagter fra kl. 12.00-22.00 hver 3.-4. weekend eller efter aftale. Der planlægges med udvidelse af aften vagten på hverdage fra kl. 18.00-21.00, ikrafttrædelse af dette er ikke endelig afklaret.

Afdelingen tilbyder og prioriterer deltagelse på relevante kurser samt efteruddannelse. Desuden tilstræber vi årlig deltagelse i relevante konferencer- nationale som internationale. Afdelingen er positiv indstillet overfor fokuserede uddannelsesophold af kortere varighed efter aftale med afdelingens ledende overlæge. Du vil ligeledes indgå i akutafdelingens ledelsesteam sammen med afdelingsledelsen.

Ansættelsesvilkår
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af dennes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. Den motiverede ansøgning skal derfor indeholde en beskrivelse af de syv lægeroller samt et cv.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge for Akutafdelingen Jes Braagaard på tlf. 93 55 78 37, jnbg@regionsjaelland.dk

Du er velkommen til at rekvirere stillings- og funktionsbeskrivelse for specialeansvarlig overlæge for skadestue/skadeklinik.

Ansøgningsfrist 23. september 2021.

Ansættelsessamtaler 27. september 2021.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.