Vagtlæger til Lægevagten, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland

Ansøgningsfrist: 24/10/2021 Region Sjælland

Vagtlæger til Region Sjælland
Siden den 1. september 2021 har Region Sjælland bemandet lægevagtskonsultationer i Nakskov, Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Sj. Det er som følge af, at man i Region Sjælland ønsker at sikre alle borgere et nært lægevagtstilbud.

Om Region Sjællands vagtordning
Imellem PLO-Sjælland og Region Sjælland er der indgået en aftale om, at Region Sjælland bemander de fem decentrale konsultationer, imens PLO-Sjælland fortsat bemander de seks centrale konsultationer og aflægger sygebesøg. Dette er en overgangsordning med virkning fra 1. september 2021 og frem til 1. oktober 2022, hvor en ny regional drevet model fremover skal varetage hele ledelsen og driften af lægevagtsbetjeningen i Region Sjælland.

De fem decentrale konsultationer i Nakskov, Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Sj. vil have fast, men afgrænset åbningstid for lægevagtsbetjening alle hverdage samt alle lørdage, søndage og helligdage.

Der er fire typer vagter:

 • Nord: 1,5 timers visitation i Kalundborg efterfulgt af 2 timers konsultation i Kalundborg og derefter 2 timers konsultation i Nykøbing Sjælland. Chauffør vil være til stede i hele vagten og varetage kørsel med lægen. Vagten starter og slutter i Kalundborg. Vagtens længde i alt 7,5 timer.
  I hverdage starter vagten i Kalundborg kl. 16.00 og slutter kl. 23.30.
  Lørdage, søndage og helligdage starter vagten i Kalundborg kl. 08.00 og slutter kl. 15.00.
 • Syd: 2 timers konsultation i Vordingborg efterfulgt af 2 timers konsultation i Nakskov. Chauffør vil være til stede i hele vagten og varetage kørsel med lægen. Vagten starter og slutter i Vordingborg. Vagtens længde i alt 6 timer.
  I hverdage starter vagten i Vordingborg kl. 17.00 og slutter kl. 23.00.
  Lørdage, søndage og helligdage starter vagten i Vordingborg kl. 09.00 og slutter kl. 15.00.
 • Ringsted visitation og konsultation: 2,5 timers visitation efterfulgt af to timers konsultation i Ringsted. Vagtens længden i alt 4,5 timer.
  I hverdage starter vagten i Ringsted kl. 16.00 og slutter kl. 20.30.
  Lørdage, søndage og helligdage starter vagten i Ringsted kl. 8.00 og slutter kl. 12.30.
 • Ringsted visitation: 3 timers visitation i Ringsted.
  I hverdage starter vagten i Ringsted kl. 16.00 og slutter kl. 19.00.
  Lørdage, søndage og helligdage starter vagten i Ringsted kl. 8.00 og slutter kl. 11.00.

Der er brug for at indgå aftale med kompetente vagtlæger, som er interesseret i at hjælpe Region Sjælland med at sikre bemandingen af de fem decentrale konsultationer og for to af vagttyperne desuden varetage visitation før konsultation. På vej mod udviklingen af en varig lægevagtsmodel vil erfaringen fra disse vagttyper være vigtig. Region Sjælland vil derfor løbende evaluere den erfaring, der opnås med vagterne, og vagtlægernes oplevelse er et vigtigt bidrag hertil.

Kompetencer – vi forventer at du:

 • er speciallæge i almen medicin eller et andet speciale kombineret med relevant erfaring. Erfarne hoveduddannelseslæger i almen medicin kan komme i betragtning
 • har kendskab til lægevagtsarbejde i forhold til visitation- og konsultationsvagter og er uddannet til at visitere. Ellers vil uddannelse blive tilbudt
 • har kvalifikationer der gør det muligt at blive godkendt til at få tildelt vagtydernummer.

Om Det Nære Sundhedsvæsen
Lægevagten i Region Sjælland er forankret i Det Nære Sundhedsvæsen, der er etableret for at realisere strategien ”Sundhed tæt på dig” som er overskriften for alt, hvad vi arbejder med.
Vi vil flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerens hverdagsliv, og vi er klar til at gå nye veje og gentænke den måde, vi tilbyder sundhedsydelser.
Det Nære Sundhedsvæsen er fordelt på flere matrikler, med administrativt og klinisk personale, og er fra september 2021 også udvidet med lægevagtskonsultationer i flere byer.

Honorering og kontraktforhold
Der honoreres med et fast honorar pr. fremmødte time.
Hverdage honoreres med kr. 1.000 kr. pr. time og lørdage, søndage, helligdage honoreres med kr. 1.100 kr. pr. time.

Aftaler om tilknytning til lægevagten bliver indgået løbende.

Tilknytningen til Lægevagten i Region Sjælland hører under Det Nære Sundhedsvæsen.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere om tilknytningen til lægevagten og om de muligheder, det indebærer, så kontakt lægefaglig chefkonsulent, Kitten Weber, speciallæge i almen medicin og akutmedicin på ksw@regionsjaelland.dk eller tlf.: 93 56 94 92.

Du kan læse mere om strategien ”Sundhed tæt på dig” og ”Sundhedsaftalen”, som danner grundlaget for vores vision. Du kan også se vores organisationsdiagram.

Er du interesseret?
Fristen for at sende din henvendelse til os er den 24. oktober 2021.
Samtaler afholdes løbende.

I henvendelsen bedes du angive din prioritering af de 4 vagttyper:

 • Nord
 • Syd
 • Ringsted visitation og konsultation
 • Ringsted visitation

Sammen med din henvendelse og CV bedes du vedhæfte relevante eksamens- og uddannelsesbeviser.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.