Uklassificeret stilling som reservelæge ved Børn og Unge, Hospitalsenheden Vest, Herning En stilling som vikar for reservelæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse i perioden 1. november 2020 – 30. april 2021. Der vil evt. være mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Vi er en afdeling der vægter samarbejdet med barnet og familien særdeles højt og dermed også det tværfaglige samarbejde. Vi har fokus på at udvikle det faglige niveau via forskningsprojekter som alle læger kan indgå i. Der er ligeledes et stort fokus på uddannelse af alle faggrupper med superviserede og parallel ambulatorier i klinikken.

Børn og Unge Afdelingen varetager pædiatrien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 borgere.
Afdelingen består af 2 sengeafsnit, en akutmodtagelse og en klinik. Den samlede aktivitet i 2017 var på ca. 5.000 indlæggelser og 9.000 ambulante besøg. Vi glæder os og arbejder lige nu med stort fokus på flytteopgaverne for at blive klar til flytning i 2021 til vores nye hospital i Gødstrup.

Den fælles afdelingsledelse består af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager præmature børn fra uge 28+0 og øvrige syge nyfødte og spædbørn op til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser og der samarbejdes tæt med Barselsafdelingen og Fødeafdelingen.

Børn og Unge Afsnit modtager børn fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 21 sengepladser, herunder 5 senge i Børn og Unge Akutmodtagelsen, som er døgnåbent for børn og unge med pædiatriske diagnoser. Cirka 75 % af børnene udskrives efter en kort observationsperiode til hjemmet evt. med senere ambulant opfølgning. Børn og Unge Afsnittet har plejeansvaret for børn og unge med kirurgiske og ortopædkirurgiske sygdomme op til 17 års-alderen.

Børn og Unge Klinik er opdelt i specialklinikker med allergi, diabetes, endokrinologi, nefrourologi, gastroenterologi, neuropædiatri, kardiologi, neonatologi, socialpædiatri og en almenpædiatrisk klinik. Der er etableret astmaskole til familier med børn med astma og diabetesskole for børn med diabetes. Vi har regionsfunktion for familieambulatoriet i samarbejde med obstetrisk afdeling og AUH, Skejby.

Vagt
Der er etableret to vagtlag. Forvagtslaget består af læger i HU-stilling/almen praksis, læger i introduktionsstilling og læger i HU-stilling/pædiatri på 1.-2. år. Der er bagvagt i tilstedevær. Bagvagtslaget består af overlæger, afdelingslæger og læger i HU-stillinger/pædiatri på 3.-4. år. Der er etableret overlægeberedskabsvagt når HU-læger har bagvagt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 78433614 eller 29263595.

Du kan søge jobbet online på www.vest.dk/job ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 24. september 2020 kl. 12.00 Evt. samtaler afholdes den 25. september 2020 eller efter nærmere aftale

Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job